Sökning: "antagning"

Visar resultat 6 - 10 av 24 uppsatser innehållade ordet antagning.

 1. 6. Att stödja vuxnas lärande : En observationsstudie kring stöd inom svensk vuxenutbildning

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Jessica Petersson; [2015]
  Nyckelord :Adult education; support; communities of practice; work integrated learning; Vuxenutbildning; stöd; communities of practice; arbetsintegrerat lärande;

  Sammanfattning : Syftet med att genom deltagande observationer studera stöd inom en svensk vuxenutbildningsverksamhet var att sätta stöd i vuxnas lärande på dagordningen och kommunicera vikten av ett inkluderande arbetssätt för lärande. Arbetssätt som bygger på en synergistisk samverkan mellan miljö och pedagogik. LÄS MER

 2. 7. Kvotering i Polishögskolan : En rättslig studie rörande tillåtelse att kvotera vid antagning till högskola och huruvida kvotering förekommer i polisutbildningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellen Tengberg; [2015]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Polisutbildningen; Kvotering; Högskola; Diskriminering;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is primarily to investigate the possibility of and the rules concerning using quotas in the field of admission to university. Secondly, an investigation of whether the Swedish Police Academy has been conducting this method during the years of 2009 and 2010 is made. LÄS MER

 3. 8. Polisstudenternas sociala bakgrund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Vesko Burazor; [2015]
  Nyckelord :social inrättning; etnicitet; rekrytering; Polisstudenter; kön; social klass och kulturellt kapital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka den sociala bakgrunden hos de polisstudenterna som påbörjade på Polishögskolan våren 2005 och hösten 2008. Avspeglas en social skiktning i ansökningar och antagning till polisprogrammet? Vidare har syftet varit att jämföra den sociala bakgrunden mellan svenska och norska polisstudenter som påbörjade på Polishögskolan år 2009, och att diskutera samt svara på frågan: Vad är skillnaden mellan svensk och norsk Polishögskola? Jag har vidare velat att beskriva rekryteringsprocessen till den svenska Polishögskolan men också att undersöka om Rikspolisstyrelsens mål att rekrytera personer med utländsk bakgrund till den svenska poliskåren har uppnåtts. LÄS MER

 4. 9. Språktest vid antagning till vård- och omsorgsutbildningarna för vuxna i Värmland. : En kartläggning av användandet och testets validitet.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Pernilla Olsson; [2015]
  Nyckelord :Language test; health- and care education; Värmland; Språktest; vård- och omsorgsutbildning; Värmland;

  Sammanfattning : In view of the difficulty of recruiting staff to care profession and in terms of the increasing need to find ways of ensuring a good language level in the profession, have an interest in language tests been revealed. The purpose of this paper is therefore to highlight the use of language tests for admission to the care courses for adults in Värmland. LÄS MER

 5. 10. En frizon för de högpresterande : En studie om Rosendalsgymnasiets position i Uppsalas gymnasiefält

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Daniel St John; Gustav Lundmark; [2014]
  Nyckelord :Rosendalsgymnasiet; Bourdieu; Uppsala;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att ge fördjupad kunskap om Rosendalsgymnasiets position bland Uppsalas gymnasier, vilket konkretiserats genom förhållningssätt till gymnasiet som en aktör i fältet, men också som en aktör i elevernas utbildning. Relevansen i att undersöka Rosendalsgymnasiet ligger i deras höga position i fältet, som grundar sig i att vara en av de skolor som i hög grad rekryterar högpresterande elever från kapitalstarka sociala bakgrunder. LÄS MER