Sökning: "antagonist"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade ordet antagonist.

 1. 1. Bland protagonister och antagonister i ämnesplanerna för Gy 11. En jämförande rollanalys av gymnasiegemensamma och estetiska ämnen med teater i förgrunden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pia Björnsdotter Edlund; [2022-02-16]
  Nyckelord :teater; protagonist; antagonist; estetiska ämnen; gymnasiegemensamma ämnen; kärnämnen; roll; figur; karaktär; agens; aktiva verb; handlande; Penka; Gy11;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the aesthetic, non-compulsory subject Theater, is being presented in the Swedish National Agency for Education's steering documents (Skolverket, 2011), compared to the aesthetic, non-compulsory subjects Music and Art and to the compulsory upper secondary school subjects, formerly called "core subjects", English, History, Physical Education and Health, Mathematics, Science Studies, Religion, Civics and Swedish. This study aims to observe and clarify the Swedish National Agency for Education's character drawing of the various subjects. LÄS MER

 2. 2. Hur gestaltar och urskiljer Yoko Shimomura olika versioner av samma karaktärer i musikaliska karaktärsteman? : En fallstudie om spelkompositören Yoko Shimomuras musikaliska kännetecken och bosskampsteman i spelserien Kingdom Hearts

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Douglas Brihed; [2022]
  Nyckelord :Fallstudie; Yoko Shimomura; musikaliska kännetecken; musikanalys; karaktärsteman; ledmotiv; Kingdom Hearts; Xehanort;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att fördjupa kunskapen om Yoko Shimomuras musikaliska kännetecken och hur hon gestaltar, urskiljer samt sammankopplar karaktärer i instrumental spelmusik, med särskilt fokus på några av spelserien Kingdom Hearts (2002-2020) bosskampssituationer. Detta görs genom analyser av sex bosskampsteman centrerat kring olika versioner av spelseriens centrala antagonist Xehanort. LÄS MER

 3. 3. Bad Guys and Nasty Women : En jämförelse mellan Amy Dunne och Jokern.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Frida Jaensson; Alma Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Gender roles; Antagonist; Stereotype; Masculinity; Femininity; Semiotics.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the depiction of female versus male antagonists. A semiotic qualitative analysis was used to execute this with a gender perspective in order to analyze the societal structures that may be reflected in the characters in the form of stereotypical gender roles. And the reason behind this. LÄS MER

 4. 4. Functional characterization of sterol regulatory element transcription factors in the biocontrol fungus Clonostachys rosea

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Alma Gustavsson Ruus; [2022]
  Nyckelord :SREBP; Sterol Regulatory Element Binding Protein; Sterol regulatory element transcription factor; INSIG; SCAP; Clonostachys rosea; biological control; hypoxia; antagonism; Botrytis cinerea; Fusarium graminearum; Boscalid; Proline; prothioconazole; Integrated Pest Management;

  Sammanfattning : Phytopathogens account for a large portion of the yield loss in the world today. Developing sustainable strategies to limit their effect for increasing food safety and security is one of important challenge for agriculture and horticulture production systems. LÄS MER

 5. 5. Sagan om villkorstrappan : en narrativ analys av nyhetsmediers rapportering om polisens flaggförbud på Studenternas IP 2021

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Carl Andreasson; Nils Larsson; [2022]
  Nyckelord :villkorstrappan; football supporters; football fans; news media; sports journalism; hooliganism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This paper examines how five news media magazines in Sweden, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Upsala Nya Tidning and Svenska Dagbladet, tell the story of how and when the Swedish police decided to ban flags at Uppsala football club IK Sirius home stadium Studenternas IP in September 2021. Qualitative method was used to examine and analyze 25 articles from a perspective of narrative theory and framing theory. LÄS MER