Sökning: "antagonist"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet antagonist.

 1. 1. Antiemetisk behandling vid cytostatikabehandling NEPA, APR, 5-HT3-receptorblockare : en jämförande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Marian Lindhe; [2019]
  Nyckelord :NEPA; APR; cytostatika; antiemetika; 5-HT3-receptorblockare;

  Sammanfattning : Cytostatikabehandlingars emetiska biverkningar har en stor negativ inverkan på patientens livskvalitet. För behandling av cytostatikainducerat illamående och kräkningar så ges flera olika läkemedel, däribland 5-HT3-receptorblockare och NK1-receptorblockare. LÄS MER

 2. 2. Effekt och betydelse av memantin i monoterapi vid behandling av måttlig till svår Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Maria Löthgren; [2019]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; memantin; monoterapi;

  Sammanfattning : Introduktion: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste demenssjukdomen med ca 90 000 fall i Sverige och där 20–25 000 drabbas årligen. Sjukdomen drabbar främst äldre och prevalensen vid 65 år är 5 %. LÄS MER

 3. 3. Avenging the Anthropocene : Green philosophy of heroes and villains in the motion picture tetralogy The Avengers and its applicability in the Swedish EFL-classroom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Jens Vang; [2019]
  Nyckelord :Ecocriticism; anthropocentrism; biocentrism; ecology; environmentalism; film; EFL; upper secondary school; Avengers; Marvel Cinematic Universe;

  Sammanfattning : This essay investigates the ecological values present in antagonists and protagonists in the narrative revolving the Avengers of the Marvel Cinematic Universe. The analysis concludes that biocentric ideals primarily are embodied by the main antagonist of the film series, whereas the protagonists mainly represent anthropocentric perspectives. LÄS MER

 4. 4. "Den Andre" En narrativ analys av hur underordnade grupper framställs i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecca Nilsson; [2019]
  Nyckelord :bilderbok; den Andre; normer;

  Sammanfattning : Denna studie är en bilderboksanalys som utifrån postkolonial teori och den narrativa metoden dekonstruktion syftar till att undersöka hur den Andre framställs i bilderböcker från två olika tidsepoker. Begreppet den Andre innebär de grupper som traditionellt sett är underordnade i samhället och som avviker från normen. LÄS MER

 5. 5. DEN IDEALA COWBOYEN : En komparativ studie av maskuliniteten inom den amerikanska audiovisuella westerngenren på 1950-talet samt 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johannes Falk Renström; [2019]
  Nyckelord :Antagonist protagonist bildutsnitt bilder maskulinitet femininitet representation minoritet indian westerngenren cowboy kropp fåfänga tårar gråt bildanalys semiotik komparation vilda västern populärkultur film Wind River Hell or High Water Fort Apache High Noon The Searchers Rio Bravo;

  Sammanfattning : Den hegemoniska maskuliniteten är försatt i ett stadie av konstant förändring och omförhandling. Saker som i en viss tidsepok kommit att associeras med femininitet kan vid en annan tidpunkt komma att tillskrivas som ett maskulint attribut. LÄS MER