Sökning: "antalsuppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet antalsuppfattning.

 1. 1. En studie av två digitala hjälpmedel för barn i specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli. : Hur väl två digitala hjälpmedel svarar upp mot rekommendationerna från SPSM, i matematikundervisningen för barn med särskilda svårigheter i matematik (dyskalkyli).

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktikMittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Rickard Gottarp; [2019]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; Dyskalkyli; Digitala hjälpmedel; Nomp; Kikora;

  Sammanfattning : Specifika matematiksvårigheter, eller dyskalkyli som är den medicinska diagnosen, är ett relativt nytt forskningsfält. Det råder ingen konsensus kring hur man diagnostiserar tillståndet eller vilka bakomliggande orsaker som är avgörande, men det finns en enighet kring att problematiken är isolerad till matematikämnet och finns inom den grundläggande räkneläran, som att hantera tal och antalsuppfattning. LÄS MER

 2. 2. Trippelkodmodellen : hur barnhjärnor hanterar numeriska uppgifter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Patric Halénius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att kunna uppskatta antal är en grundläggande förmåga som återfinns hos många djur förutom männinskan. Trippelkodmodellen (TKM) för numerisk kognition säger att antal representeras på tre olika sätt, som (arabiska) siffror, som sifferord och som ickesymboliska magnituder, vilka associeras till separata, men delvis överlappande, neurala substrat. LÄS MER

 3. 3. Lekande och lärande utmaning. : En studie om matematik med duplomallar i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Börjesson; Charlotta Hellström; [2018]
  Nyckelord :Matematik; undervisning; duplo; duplomallar;

  Sammanfattning : Inledning Detta examensarbete syftar till att undersöka hur barn använder matematik när de bygger med duploklossar (Lego) efter duplomallar i förskolan. Detta med anledning av de stärkta mål och riktlinjerna i läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev. 2010) inom bland annat matematik. LÄS MER

 4. 4. Matematikens roll i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Elander; Christina Wisinger; [2016]
  Nyckelord :förskoleklass; matematikdidaktik; matematiksvårigheter; matematikutveckling; vardagsmatematik;

  Sammanfattning : Abstract /Sammanfattning Elander, Cecilia och Wisinger, Christina (2016), Matematikens roll i förskoleklass. The Role of Mathematics in Pre School. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Flickors och pojkars matematiska uttryck i förskolan : Ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Charlotte Löving; Yvonne Blomstrand; Anneli Karlsson; [2014]
  Nyckelord :preschool; girls and boys; mathematical expression; gender; förskolan; flickor och pojkar; matematiska uttryck; genus;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie behandlar matematiska uttryck hos förskolebarn. Syftet med studien är att undersöka och beskriva flickors och pojkars matematiska uttryck i förskolan samt vilka eventuella skillnader som kan iakttas i deras uttryckssätt. LÄS MER