Sökning: "anthelmintikaresistens"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet anthelmintikaresistens.

 1. 1. Kan förebyggande åtgärder ersätta anthelmintika i kampen mot hästens lilla och stora blodmask?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecca Lindfors; [2019]
  Nyckelord :Strongylus vulgaris; Cyathostominae spp.; anthelmintikaresistens; ; beteshygien; växelbete; Duddingtonia flagrans;

  Sammanfattning : Hästens lilla blodmask, Cyathostominae spp., och hästens stora blodmask, Strongylus vulgaris, tillhör hästens vanligaste inälvsparasiter och ger kliniska symptom av varierande allvarlighetsgrad. LÄS MER

 2. 2. Cytokrom P450-systemets betydelse för anthelmintikaresistens

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ylva Lagervall; [2013]
  Nyckelord :anthelmintika; resistens; cytokrom; CYP; P450; helminter; inhibering;

  Sammanfattning : Läkemedelsresistenta parasiter är ett allvarligt globalt problem. Läget är framför allt kritiskt inom gruppen gastrointestinala nematoder hos små idisslare, vilka ofta uppvisar resistens mot bredspektrumverkande anthelmintika. Resistensproblematiken resulterar i en försämrad djurvälfärd och lägre produktionsnivåer. LÄS MER

 3. 3. Anthelmintikaresistens hos nötkreatur : vad vet vi idag?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Stigwall; [2011]
  Nyckelord :Anthelmintikaresistens; nötkreatur; nematoder; makrocykliska laktoner; testmetoder;

  Sammanfattning : Anthelmintikaresistens hos nötkreatur är ett problem som uppmärksammats allt mer under senare år. Denna litteraturstudie visar att det är ett globalt problem som med stor sannolikhet finns i ännu fler länder än de som hittills har undersökts. Främst har Cooperia spp. LÄS MER

 4. 4. Refugia som metod för att minska utvecklingen av anthelmintikaresistens hos får

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Carolina Leijonflycht; [2011]
  Nyckelord :får; anthelmintikaresistens; refugia; riktad selekterande behandling; gastrointestinala nematoder;

  Sammanfattning : Anthelmintic resistance is a major problem in sheep husbandry all over the world. One way toslow down the development of anthelmintic resistance is to keep part of the parasitepopulation in refugia (unexposed to drugs) which will maintain the genes for susceptibilitywithin the population. LÄS MER

 5. 5. Mekanismer bakom bensimidazolresistens

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Monika Domberg; [2011]
  Nyckelord :Anthelmintikaresistens; Bensimidazol; Mekanismer; Haemoncus contortus; Cyathostomer; Tubulin;

  Sammanfattning : Anthelmintikagruppen bensimidazoler (BZ) har använts på många djurslag sedan början av 1960-talet. BZ verkar genom att hindra αβ-tubulin dimerer att bygga på mikrotubuli. Cellernas cytoskelett bryts då ner vilket hämmar många viktiga funktioner som exempelvis förmågan till celldelningar. LÄS MER