Sökning: "anthocyanins"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet anthocyanins.

 1. 1. Bära eller brista? En systematisk litteraturöversikt av aroniabärets effekt på blodtrycket hos friska vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Maria Larsson; Torsten Sällström; [2021-08-06]
  Nyckelord :Aronia; polyfenoler; antocyaniner; kardiovaskulär sjukdom; blodtryck; SBT; DBT; Chokeberries; polyphenols; anthocyanins; cardiovascular disease; hypertension; SBP; DBP;

  Sammanfattning : Abstract in EnglishTitle: Berries under pressure. A systematic review of randomized controlled trials of the effect of Aronia melanocarpa on blood pressure in generally healthy adults. LÄS MER

 2. 2. Light stability of purple corn anthocyanins microencapsulated with different wall materials

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Yang Cai; [2018]
  Nyckelord :Anthocyanin; micro-encapsulation; SEM; micro-encapsulation efficiency; HPLC; degrading rate; food technology; livsmedelsteknologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Anthocyanin, a subgroup of flavonoids, is one of the most extensively distributed plant-based components (Pedreschi R,2007). What impedes a broader industrial adoption of anthocyanins is its poor stability. Micro-encapsulation is one of the most popular techniques to protect the anthocyanins from oxidation. LÄS MER

 3. 3. Traditionell lösningsmedelsextration av blåbärspulver : extraktion och optimering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Jimmie Klum; [2017]
  Nyckelord :traditionell lösningsmedelsextraktion; Box-behnken design; nära infraröd spektroskopi;

  Sammanfattning : De Nordiska skogsbären är idag väldigt attraktiva på världsmarknaden, idag används blåbäret blandanat som ett råmaterial för produktion av näringstillskott, kosmetik och hälsoprodukter. Men av de blåbär som växer i de svenska skogarna plockas bara uppskattningsvis fem procent. LÄS MER

 4. 4. Anthocyanins and their effects on blood pressure

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Martina Christerson; [2016]
  Nyckelord :anthocyanidins; anthocyanins; cardiovascular health; hypertension; blood pressure; NO;

  Sammanfattning : Flavonoids, naturally occurring secondary metabolites in plants, have been associated with positive effects on high blood pressure (hypertension) which is one of the most important risk factors for cardiovascular disease. Anthocyanins, a subgroup of flavonoids, have in more recent years gained particular attention for its effects on blood pressure. LÄS MER