Sökning: "anti-oppressive approach"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden anti-oppressive approach.

 1. 1. Social work with undocumented migrants: Services, Construction of needs and Problem-solving approaches of Civil Society Organizations in Gothenburg-Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Christine Caroline Isunu; [2018-10-15]
  Nyckelord :Social Work; Undocumented Migrants; Civil Society Organizations.;

  Sammanfattning : As pride to the social work profession, social workers in the civil society honor the imperative to extend social work services to undocumented migrants by constructing this group as eligible and deserving within the civil society space. The aim of the study was to deepen understanding of social work practice with undocumented migrants by inquiring into the services, construction of needs and problem-solving approaches of civil society organizations in Gothenburg, Sweden. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet för alla? - En fallstudie av jämställdhetsarbetet i Malmö stad utifrån ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Valbone Mehmeti; [2018]
  Nyckelord :equality; gender mainstreaming; intersectionality; discrimination; gender; anti-oppressive approach;

  Sammanfattning : This is a case study on the gender mainstreaming work that has been done in the youth club of Västra Hamnen in the municipality of Malmö. I chose to focus on the activities in this specific youth club since it’s described as one of the more successful ones in the field of gender equality. LÄS MER

 3. 3. Implementering av likabehandlingsplanen i förskolan : En kvalitativ intervjustudie med förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Maria Obbarius; Amanda Krüger; [2018]
  Nyckelord :Anti-oppressive pedagogy; Approach; Children perspective; Equality; Barnperspektiv; Förhållningssätt; Likabehandling; Normkritik;

  Sammanfattning : Förskolans styrdokument är överens om att de grundläggande demokratiska värderingarna ska vara grunden i förskolans verksamhet. Diskrimineringsombudsmannen säger att det ska finnas en plan för att skapa främjande insatser och förebygga diskriminering och kränkande behandling, planen utgår från diskrimineringsgrunderna. LÄS MER

 4. 4. Norm critical pedagogy in the second language classroom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Engelska

  Författare :Camilla Edvinsson; Sofia Hammarström; [2017]
  Nyckelord :educational steering documents; discourse analysis; degrading treatment; ESL; educational policy; norm critical pedagogy; anti-oppressive education; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : English as a second language (ESL) classrooms in Sweden constitute multicultural and social platforms where different language backgrounds and attitudes meet and where norms intersect, are contested and negotiated, creating possibilities for some, but limitations for others. The Swedish National Agency for Education promotes norm critical pedagogy (NCP) as a means to tackle degrading treatment and prevent discrimination in school and in society. LÄS MER

 5. 5. Samverkan med föräldrar utifrån skolkuratorers perspektiv

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :KAtarina Doverud; [2015]
  Nyckelord :school social work; school counselor; family school relationship; parent participation; skolkurator; elevhälsoarbete; föräldrar; föräldradeltagande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur skolkuratorer ser på samverkan mellan hem och skola och att identifiera vilka förhållningssätt i socialt arbete samt förebyggande och åtgärdande insatser som skolkuratorer använder i föräldrasamverkan. Betydelsen av föräldrars delaktighet i barnens skolgång är erkänd internationellt, tillsammans med skolkuratorers roll i samverkan mellan hem och skola. LÄS MER