Sökning: "antibiotic resistance"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade orden antibiotic resistance.

 1. 1. Costs & Benefits of an AI/IT Tool for the Swedish Antibiotics Supply Chain : An AI/IT Tool to address shortages of Antibiotics in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Venkateswarulu Yashwanth Krishna Modugula; Raghavendra Shridhar Hegde; [2021]
  Nyckelord :Supply chain; Antibiotics; Anti-microbial Resistance; Shortages; AI; Machine Learning; Costs and Benefits; AI IT Tool; PLATINEA;

  Sammanfattning : Sweden faces shortages in antibiotics. Shortages are caused due to a variety of reasons. Due to low profit margins and opportunity costs, antibiotic supply chains may experience a lack of competition. Lack of competition across the various stages of supply chains leads to fragility in the supply chain which ultimately results in shortages. LÄS MER

 2. 2. The influence of antimicrobial agents on the development of antibiotic resistance in the vaginal bacterial flora of artificially inseminated mares : a study on mares in a stud environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Wilén; [2021]
  Nyckelord :antibiotics; antimicrobial resistance; bacteriology; breeding; equine reproduction; reproductive techniques; semen extender; stud farm;

  Sammanfattning : In Sweden and in many other countries, artificial insemination (AI) is frequently used in horse breeding. The technology makes it possible to use genetic material from horses in different geographical locations in an effective way, minimizing the risk of infection or even injury to both horses and stud personnel. LÄS MER

 3. 3. Hälta hos svenska slaktgrisar : patologiska förändringar och behandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Gripsborn; [2021]
  Nyckelord :hälta; gris; slaktgris; behandling; antibiotika; NSAID;

  Sammanfattning : Hälta är ett vanligt problem inom grisproduktionen med konsekvenser för både djurvälfärd och ekonomi. Definitionen av hälta är en avvikelse i det normala rörelsemönstret, vilken ofta är associerad med smärta. LÄS MER

 4. 4. Kan tranbär förebygga urinvägsinfektioner? : Med primärt fokus på äldre vårdtagare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Savin Khadida; Jelan Al-Hedr; [2021]
  Nyckelord :Antibiotic resistance; prevention; geriatrics; cranberries; urinary tract infection; elderly; Antibiotikaresistens; förebyggande; geriatrik; tranbär; urinvägsinfektion; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urinvägsinfektion (UVI) är den vanligaste förekommande bakteriella infektionen på äldreboenden. Idag behandlas den oftast med antibiotika men med det ständiga hotet av antibiotikaresistens krävs det andra alternativ till prevention. LÄS MER

 5. 5. Bakteriologisk diagnos och riskfaktorer för navelinfektioner hos kalvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jennifer Johansson; [2021]
  Nyckelord :nötkreatur; kalv; navelinfektion; antibiotika; enkät; obduktion;

  Sammanfattning : Efter partus tar det några dagar för kalvens navelport att slutas. Under tiden den är öppen är den en betydande inkörsport för mikroorganismer. Därför drabbas huvudsakligen unga kalvar av navelinfektioner. Högt smittryck där kalvningen sker samt undermåligt intag av råmjölk utgör viktiga riskfaktorer för navelinfektion. LÄS MER