Sökning: "antibiotika"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade ordet antibiotika.

 1. 1. Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem – tid for forandring?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Nina Alette Wikan; [2021-11-22]
  Nyckelord :Helsetjenesteassosierte infeksjoner; Antibiotikabruk i sykehjem;

  Sammanfattning : Bakgrunn: Helsetjenesteervervede infeksjoner er en utfordring i sykehjem, fordi det belaster beboerne og medfører bruk av antibiotika, en ressurs som må forvaltes fornuftig, for å sikre denne i fremtiden. Urinveisinfeksjoner er hyppigst forekommende helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehjem og tilsvarende urinveismidler hyppigst anvendt antibiotika. LÄS MER

 2. 2. Art och resistensmönster hos acinetobacterstammar i blodprover från patienter i skånsk sjukvård 2011-2019

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV)

  Författare :Fatima Nafaa; [2021]
  Nyckelord :Acinetobacter; Antibiotic; MALDI-TOF; multi-resistant; resistance determination.; Acinetobacter; Antibiotikum; MALDI-TOF; multiresistens; resistensbestämning;

  Sammanfattning : Acinetobacter är gramnegativa bakterier som orsakar svåra nosokomiala infektioner hos immunkomprometterade och neutropena patienter. Det har rapporterats att den vanligaste smittkällan är sjukhusutrustning såsom andningsinstrument, där kolonisation av acinetobacter observerats. LÄS MER

 3. 3. Probiotika som förebyggande och lindrande behandling mot Clostridium difficile i samband med antibiotikabehandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nathalie Burén; Nadia Khanzadeh Yazdi; [2021]
  Nyckelord :Antibiotics; Probiotics; Clostridium difficile; Antibiotika; Probiotika; Clostridium difficile;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antibiotikabehandling kan medföra gastrointestinala besvär hos patienter. En vanlig orsak till detta är bakterien Clostridium difficile som normalt kan återfinnas i tarmfloran. Vid antibiotikabehandling kan flera av tarmflorans goda bakterier slås ut vilket kan resultera i att C. LÄS MER

 4. 4. Regulation of Plant Defense Genes Against Bacterial Pathogens

  Master-uppsats, KTH/Proteinvetenskap

  Författare :Jenny Sjöström; [2021]
  Nyckelord :plant defense; PTI; FLS2; SERK1; regulation; växtförsvar; PTI; FLS2; SERK1; reglering;

  Sammanfattning : Sjukdom på grödor orsakad av bakterier kan bidra till ekonomiska förluster för bönder samt brist på mat, därför är det viktigt att utveckla nya hållbara sätt att motverka och behandla grödor mot bakterier. Idag är det mest vanliga tillvägagångssättet antibiotika men detta är inte hållbart p.g.a uppkomst av antibiotikaresistens. LÄS MER

 5. 5. Förebyggande åtgärder och veterinärvård för hobbyfjäderfän : rutiner och behov bland djurägare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Gabriella Fröberg Niklasson; [2021]
  Nyckelord :djurhälsa; fjäderfä; hobby; smittskydd; veterinär;

  Sammanfattning : Förekomsten av hobbyfjäderfä har ökat i Sverige såväl som i övriga Europa och USA de senaste åren, men trots detta finns liten kunskap om flockarna. Det har gjorts ett begränsat antal studier för att öka kunskapen om demografi, utfodring, skötsel, smittskydd och välfärd samt de främsta skälen till att hålla hobbyfjäderfä. LÄS MER