Sökning: "antibiotikabehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet antibiotikabehandling.

 1. 1. Utvärdering av snabb resistensbestämning för Staphylococcus aureus och Streptococcus pneumoniae direkt från positiv blododlingsflaska

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rebecka Aniansson; [2019]
  Nyckelord :MRSA; PNSP; blododling; antibiotikaresistens; RAST; snabb resistensbestämning; sepsis; diskdiffusion;

  Sammanfattning : Sepsis är ett livshotande tillstånd som orsakas av bakterier i blodbanan. Tidig och korrekt antibiotikabehandling är viktig, antibiotikaresistens är ett ökande problem och resistensbestämning är därför essentiell. Vid sepsisdiagnostik med blododling krävs ofta minst två dygn innan resistensbesked kan ges. LÄS MER

 2. 2. Hundens mikrobiom efter antibiotikabehandling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Adam Maccormack; [2019]
  Nyckelord :mikrobiom; mikrobiota; tarmbakterier; hund; antibiotikabehandling; antibiotikaresistens;

  Sammanfattning : Hundens intestinala mikrobiom är ett komplext samspel av organismer med många viktiga funktioner som är essentiella för djurets välmående på en systemisk nivå. Användning av antibiotika är vanlig vid bakteriella infektioner, men vi vet lite om hur antibiotika påverkar hundens mikrobiom på lång sikt och vad följden av potentiella störningar i mikrobiomet skulle kunna vara. LÄS MER

 3. 3. Patologiska förändringar och behandling av halta suggor i svenska grisbesättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Michelle Pettersson; [2019]
  Nyckelord :hälta; antibiotikabehandling; suggor;

  Sammanfattning : Upp mot 50 % av suggorna inom grisproduktionen slås ut årligen, vilket inte är gynnsamt för varken produktionen, ekonomin eller djurvälfärden. Ben- eller klövproblem och trauma som ger hälta hos suggor är en vanlig förekommande orsak till oplanerad utslagning av suggor. LÄS MER

 4. 4. Antibiotikaprofylax vid kirurgisk abort : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Francesco Vaccarezza; Marcela Bravo; [2019]
  Nyckelord :abortion; abortion induced; antibiotic prophylaxis; infection.; kirurgisk abort; antibiotikaprofylax; infektion; omvårdnad; vårdlidande.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Trots att abort är ett vanligt förekommande fenomen, är antalet utförda aborter väldigt varierande världen över. Det redovisas att i genomsnitt ett av fem havandeskap avbryts samt att infektioner av varierande grad kan uppstå vid indicerad abort. LÄS MER

 5. 5. Optimering av metod för upparbetning av Klebsiella pneumoniae från blododlingskultur inför flödescytometriassisterad resistensbestämning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emma Hahlin; [2019]
  Nyckelord :Klebsiella pneumoniae; flow cytometry; antimicrobial susceptibility testing; broth microdilution; Klebsiella pneumoniae; flödescytometri; resistensbestämning; buljongspädning;

  Sammanfattning : Under vissa omständigheter kan bakterier kan ta sig in i blodbanan där de kan orsaka allvarliga infektioner (bakteriemi). Metoden som används för identifiering och resistensbestämning av bakterier i blododlingar kräver minst 16 timmars inkubation. LÄS MER