Sökning: "antibiotikabehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet antibiotikabehandling.

 1. 1. Bukhinneinflammation hos häst : en retrospektiv jämförelse av Strongylus vulgaris orsakad peritonit och idiopatisk peritonit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Nina Sjödell; [2020]
  Nyckelord :häst; icke-strangulerande infarkt; avmaskning; bukvätska; Kolik;

  Sammanfattning : Sedan avmaskningsmedel började användas i större utsträckning på 80-talet har prevalensen av stor blodmask, Strongylus vulgaris, minskat. En studie från 2019 visar dock att prevalensen av S. vulgaris åter ökar på svenska gårdar, vilket kan bero på att hästägare inte använder utökad parasitdiagnostik för S. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors uppfattningar kring antibiotikabehandling och antibiotikaresistens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Rickardsson; Cazandra Ståhlbrand; [2020]
  Nyckelord :antibiotikabehandling; antibiotikaresistens; sjuksköterska; uppfattningar;

  Sammanfattning : Antibiotika är en viktig komponent inom modern medicin, och har utvecklats sedan 1940-talet. Sedan cirka 30 år tillbaka har inga nya antibiotika kommit ut på marknaden, samtidigt som antibiotikaresistensen fortsätter att öka i samhället och har snabbt blivit ett stort hot mot människors hälsa. LÄS MER

 3. 3. Mikroorganismer i öronen hos hundar utan öronproblem : en jämförelse mellan bakteriologisk, mykologisk och cytologisk undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Hedlund; [2020]
  Nyckelord :hund; öron; bakterier; jästsvamp; extern; otit; friska;

  Sammanfattning : Kliniska sjukdomstecken från öronen i form av bland annat öronklåda, rodnad eller svullnad är vanliga orsaker till att hundägare söker veterinärvård. Inflammation i yttre hörselgången, s.k. extern otit, står för 10-20 % av alla veterinärbesök av hund. LÄS MER

 4. 4. Riskfaktorer för att förvärva Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) i vård och omsorg

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Roseli Sandbreck; [2019]
  Nyckelord :Meticillinresistent Staphylococcus aureus; MRSA; riskfaktorer; smittspridning; fall-kontroll-studie;

  Sammanfattning : Introduktion: Förekomst av meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är ett folkhälsoproblem som påverkar såväl samhället i stort som hälso- och sjukvården. Incidensen har kraftigt ökat under senaste 15 åren, men förbättrade rutiner avseende basala hygienrutiner har samtidigt gjort att smittspridning inom vård och omsorg minskat. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av snabb resistensbestämning för Staphylococcus aureus och Streptococcus pneumoniae direkt från positiv blododlingsflaska

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rebecka Aniansson; [2019]
  Nyckelord :MRSA; PNSP; blododling; antibiotikaresistens; RAST; snabb resistensbestämning; sepsis; diskdiffusion;

  Sammanfattning : Sepsis är ett livshotande tillstånd som orsakas av bakterier i blodbanan. Tidig och korrekt antibiotikabehandling är viktig, antibiotikaresistens är ett ökande problem och resistensbestämning är därför essentiell. Vid sepsisdiagnostik med blododling krävs ofta minst två dygn innan resistensbesked kan ges. LÄS MER