Sökning: "antibiotikafri"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet antibiotikafri.

 1. 1. Stabil och antibiotikafri läkemedelsproduktion i rekombinant Escherichia coli

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Kristina Benevides; Oscar Broström; Grim Elison Kalman; Hugo Swenson; Andrei Vlassov; Josefin Ågren; [2017]
  Nyckelord :copynumber; copy-number; copy; number; origin of replication; rekombinant; proteinexpression; läkemedel; E. coli; antibiotikafri; antibiotika; expressionssystem; expression; system; escherichia coli; kromosom; kromosombaserad; kromosomal; plasmidfri; plasmid; T7-promotor; T7; promotor; ompA; rrnB; autoinduktion; auto; induktion; matlab; kopietalmodell; utbytemodell; stabil; pH; pseudogen; pseudo; gen; caiB; yjjM; hsdS; yjiV; fermentor; batch; fed-batch; kontinuerlig; fed; batch; fermentation; Affibody; affibody-molekyl; affibody-molekyler; affibodymolekyl; affibodymolekyler; bioreaktor; acetat; acetatbildning; acetatproduktion; acetatreduktion; acetatreducering; peptidläkemedel; peptider; peptid; T7-system; operator; lac-operator; operon; 5 -UTR; 3 -UTR; sekundärstruktur; mRNA; T1; T2; terminator; termineringssekvens; optimering; lac-operon; repressor; inducering; BL21 DE3 ; BL21; B-stam; B; stam; modell; kopietal; kopie; tal; OriC;

  Sammanfattning : Den här rapporten presenterar ett antibiotikafritt, stabilt och kromosombaserat expressionssystem för läkemedelsproduktion i Escherichia coli på beställning av företaget Affibody AB. E. coli-stammen BL21(DE3) valdes som värdorganism för expressionssystemet. LÄS MER

 2. 2. Nanochannel-based DNA Barcoding for Plasmid Characterisation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Erik Lagerstedt; [2014]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Plasmids are circular DNA molecules found in bacteria. These molecules often contain genes coding for resilience against harmful substances such as antibiotics, in its environment. LÄS MER