Sökning: "antibiotikaresistens"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet antibiotikaresistens.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Acinetobacter baumanii

  Magister-uppsats,

  Författare :Annsofie Albrektsson; Josefin Karlström; [2019-06-20]
  Nyckelord :Acinetobacter baumanii; Intensivvårdssjuksköterskor; Intensivvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Background: Acinetobacter baumanii is a multi-resistant bacteria that occurs mainly inintensive care departments. Its high survival on surfaces in the healthcare environment and itsresistance against antibiotics causes a threat to hospitals. Previous research on intensive carenurses’ experiences of caring for patients with A. baumanii is limited. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av direktresistensmetod på urinodlingar gentemot EUCAST diskdiffusionsmetod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Jelena Andersson; [2019]
  Nyckelord :urinary tract infections; E. coli; mecillinam; very major errors; antibiotic resistance; urinvägsinfektion; E. coli; mecillinam; very major errors; antibiotikaresistens;

  Sammanfattning : Urinvägsinfektioner är den näst vanligaste anledningen till antibiotikaförskrivning i Sverige. För diagnos av UVI i urinkultur med standardmetoden krävs 18 - 48 timmar och ytterligare 24 timmar i odling tills resultaten för antimikrobiell känslighetstestning är tillgängliga. LÄS MER

 3. 3. Hur antibiotikaanvändningen i animalieproduktionen kan leda till resistenta bakterier på kött

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :antibiotika; resistens; animalieproduktion; kött;

  Sammanfattning : Antibiotikaresistensen ökar globalt och är ett stort samhällsproblem redan idag. Animalieproduktionen använder en stor del av världens antibiotika och bidrar på så sätt till en ökad re-sistensutveckling. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av snabb resistensbestämning för Staphylococcus aureus och Streptococcus pneumoniae direkt från positiv blododlingsflaska

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rebecka Aniansson; [2019]
  Nyckelord :MRSA; PNSP; blododling; antibiotikaresistens; RAST; snabb resistensbestämning; sepsis; diskdiffusion;

  Sammanfattning : Sepsis är ett livshotande tillstånd som orsakas av bakterier i blodbanan. Tidig och korrekt antibiotikabehandling är viktig, antibiotikaresistens är ett ökande problem och resistensbestämning är därför essentiell. Vid sepsisdiagnostik med blododling krävs ofta minst två dygn innan resistensbesked kan ges. LÄS MER

 5. 5. Användning av fluorokinoloner vid behandling av akut cystit inom sjukhusvården i Region Örebro län : - Strukturerad journalgenomgång av vårdtillfällen med akut cystit vid fyra kliniker

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Magnus Klinteskog; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: antibiotikaresistens är ett växande problem inom sjukvården och att följa riktlinjer gällande förskrivning av antibiotika är viktigt för att minska resistensproblematiken. Nya rekommendationer gällande behandling av akut cystit har publicerats av Läkemedelsverket och fluorokinoloner nämns inte som ett alternativ vid behandlingen. LÄS MER