Sökning: "antibiotikaresistens"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet antibiotikaresistens.

 1. 1. Erfarenheter av basala hygienrutiner i primärvården : - en empirisk studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Britt-Louice Vince; Linda Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Primary care; compliance; hygiene routines; district nurses and health- related infection; Primärvård; följsamhet; basala hygienrutiner; distriktssköterska och vårdrelaterad infektion.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Basal hygien och vård (SOSFS 2015:10) rekommenderas hur basala hygienrutiner bör efterföljas i hälso- och sjukvården. Brister i hygienrutinerna kan leda till smittspridning med vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens som följd. LÄS MER

 2. 2. Veterinärers kännedom om och inställning till användandet av suturmaterial behandlade med triklosan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Axel Brånstrand; [2020]
  Nyckelord :triklosan; plus-suturer; antibakteriella suturmaterial;

  Sammanfattning : Infektioner i operationssår, s.k. SSI (Surgical Site Infections), är en vanligt förekommande komplikation efter kirurgi på hund och katt. SSI ger ökad risk för mortalitet och lidande för djuret samt en ökad kostnad och känslomässig påverkan på djurägaren. LÄS MER

 3. 3. What role does aquaculture play in the global rise of antibiotic-resistant bacteria?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekologi, miljö och botanik

  Författare :Benjamin Norgren; [2020]
  Nyckelord :Aquaculture; Antibiotics; Antibiotic use; Seafood; Seafood safety; Antibiotic resistance;

  Sammanfattning : In a world where the human population is increasing, new innovations to produce enough food are required. Aquaculture’s part of the global animal protein production has increased in recent years and could be a possible solution. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter med Meticillinresistens Staphylococcus Areus : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sabrin Abdusemed; Jessika Karlsson-Rohmée; [2020]
  Nyckelord :MRSA; Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus; Healthcare professionals; caring; patients; MRSA; Meticillinresistent Staphylococcus Areus; hälso- och sjukvårdspersonal; vårdande; patienter;

  Sammanfattning : Meticillinresistent Staphylococcus Aureus (MRSA) är en bakterie som är resistent mot olika typer av antibiotika. Spridningen av MRSA utgör ett hot mot modern medicin och möjligheten till en effektiv behandling och vård. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans följsamhet till hygienrutiner i relation till antibiotikaresistens : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Hofny; Filippa Holm; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterska; följsamhet; hygienrutiner; antibiotikaresistens; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antibiotikaresistens uppkom kort efter upptäckten av antibiotika. Sjuksköterskor är en vanlig smittväg för resistenta bakterier då de i stor utsträckning exponeras för patogener. Resistenta bakterier kan för patienten öka mortaliteten och morbiditeten. LÄS MER