Sökning: "anticancer treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden anticancer treatment.

 1. 1. Dendritiska nanogeler som platform för läkemedelsleverans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :GÜNES UYSAL; [2019]
  Nyckelord :hyperbranched polymers; anticancer treatment; dendritic nanogels; EPR-effect; hydrophobic drugs; nano partiklar; anti-cancer behandling; hyperförgrenade linjär-dendritiska hybrider EPR effekten; dendritiska nano geler; funktionalisering; hydrodynamisk volym;

  Sammanfattning : Utveckling av polymer baserade läkemedelsbärare i nanostorlek har blivit allt viktigare för att effektivisera behandling och diagnosering av olika sjukdomar, speciellt cancer. Flera läkemedel som används i kemoterapi har bristfälliga egenskaper som låg löslighet i vatten, oönskad nedbrytbara till dess inaktiva form, och distribution i stora volymer till oönskade organ p. LÄS MER

 2. 2. Naturens Läkemedel : Harmin mot cancer?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Isabell Berthelsen; [2016]
  Nyckelord :Harmin; Naturläkemedel; cancer; cancermedicin; cancerläkemedel; naturliga läkemedel; nya cancerläkemedel; banisteropsis caapi; peganum harmala;

  Sammanfattning : Harmine is a beta-carboline present in medical plants such as Peganum harmala that have been used traditionally as anticancer therapy. In this study, the aim was to examine if it really does have an effect on cancer and if so, mechanism of action. To do so several earlier studies on the subject have been examined. LÄS MER

 3. 3. Study on cytotoxic activity of chloroformic fractions from Astraceae family on a number of cancer cell lines

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Parisa Rabiei Far; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cancer is considered as one of the leading causes of death worldwide. The standard treatments of cancer are surgery, chemotherapy and radiation therapy. It is significant that a number of currently used anti-cancer agents are derived from natural sources, including plants, marine organisms and micro-organisms. LÄS MER

 4. 4. The Polyamine Analogues PG11144 and PG11047 Inhibit Cell Proliferation and Decrease the Malignancy in LNCap-FGC Prostate Cancer Cells in Normoxia and Hypoxia

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Johanna Emgård; [2013]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Abstract One of many new targets when looking for anti-cancer treatment is the polyamine pathway, which is essential in cell proliferation, gene regulation and cell death. A way to intervene with this pathway is to use compounds called polyamine analogues. LÄS MER

 5. 5. Exploring the effects of platinum compounds on RNA, adduct formation, thermal melting properties and siRNA down regulation capacity of gene targets associated

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Alak Al Shiekh; [2012]
  Nyckelord :Proteinvetenskap; Chemistry;

  Sammanfattning : Since its discovery, RNA interference (RNAi) has turned into an invaluable research tool for regulating gene expression. Furthermore, this naturally occurring phenomenon in mammalian cells is of interest in cancer research, both as a possible therapeutic approach and a target for cancer treatment. LÄS MER