Sökning: "antifeminism"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet antifeminism.

 1. 1. Bitterfittor och incels : En kvalitativ studie om hur konflikten mellan feminister och antifeminister uttrycks i diskussionsforum på Flashback

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Molly Lindman; Ella Östman Skala; [2021]
  Nyckelord :Feminism; antifeminism; konflikt; motstånd; social rörelse; distansering; stereotyp; Flashback;

  Sammanfattning : Title: “Bitter bitches and incels” - A qualitative study about how the conflict between feminists and antifeminists is expressed in discussion forums at Flashback Authors: Ella Östman Skala and Molly Lindman  The purpose of this study is to examine the conflict between feminists and antifeminists and how it is expressed on the internet through interaction at the discussion forum Flashback. We also aim to shed particular light to the antifeminist approach to the feminist movement in order to contribute to a greater understanding of the nature of the conflict as well as to gain an idea of the reasoning behind the resistance. LÄS MER

 2. 2. Antifeministiska röster i en digital tid : Kollektiv identitet i ett misogynt forum på Reddit

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elisa Lindström; [2020]
  Nyckelord :Collective identity; Antifeminism; Reddit; Counterpublics;

  Sammanfattning : This study aims to gain further knowledge in the formation of collective identity inside a group on the discussion platform Reddit. Taking a particular focus on the antifeminist subreddit Men Going Their Own Way. The group has been approached using observational methods. LÄS MER

 3. 3. Fascism och andlighet : Julius Evolas idéer hos svensk extremhöger idag

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emelie Lundin; [2020]
  Nyckelord :andlighet; antifeminism; antimodernism; cyklisk tidsuppfattning; fascism; filosofi; Julius Evola; lineär tidsuppfattning; nationalism; politik; rasideologi; religion; radikal traditionalism; religion; svensk högerextremism.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker tre valda huvudspår i Julius Evolas (1898–1974) andliga och filosofiska tankevärld som går att återfinna hos svensk extremhöger idag. De valda huvudspåren handlar om strävan efter en återgång till en andlig världsbild istället för materialism, en naturlig social hierarki istället för en konstgjord baserad på materiella tillgångar – och kvinnor och män i den heliga hierarkiska ordningen. LÄS MER

 4. 4. Klimatförändringar och manliga attityder, en internetstudie : climate change and male identity, an online study

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Erik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Climate change; climate denial; male identity; antifeminism; social-media; internet studies; Social Sciences;

  Sammanfattning : Humanity is currently facing enormous challenges regarding how to halt the worst scenarios of climate change, before it escalates out of control. Research has shown that men tend to hold more doubt about the reality, or size of the problem, compared to women. LÄS MER

 5. 5. “Tidstypiskt fluff” en kritisk diskursanalys av den mediala debatten gällande Jämställdhetsmyndigheten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :My Selim; [2019]
  Nyckelord :Antifeminism; Antigender; Gender equality; Bacchi; WPR; Jämställdhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to contribute to an increased understanding on how the expression of the so-called anti-gender movement is articulated in the media debate concerning The Swedish Gender Equality Agency. The aim is also to understand how the criticism directed at the Swedish Equality Authority in Sweden is placed in a larger contemporary context of antigender mobilizations. LÄS MER