Sökning: "antihormonell behandling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden antihormonell behandling.

  1. 1. E-hälsa under behandling för bröstcancer och kvinnans upplevelse av vårdkontakt med sjuksköterska på distans

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Disa Filin; Josefin Florén; [2022-01-13]
    Nyckelord :Bröstcancer; e-hälsa; kommunikation; telefon; applikation; vårdrelation; livskvalitet; mastektomi; neoadjuvant behandling; cytostatika; strålbehandling; adjuvant behandling; antihormonell behandling; fysisk hälsa; psykisk hälsa;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och de långa behandlingarna präglas av fysiska och psykiska påfrestningar. Likaså att leva med en allvarlig cancersjukdom kan vara påfrestande. Sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa kvinnan genom behandling med så god livskvalitet som möjligt. LÄS MER