Sökning: "antiinflammatorisk"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet antiinflammatorisk.

 1. 1. Utvärdering av effekten av Cortavance® vid behandling av otitis externa hos hund : En jämförelse med en referensbehandling (Surolan®)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Harriet Noring; [2018]
  Nyckelord :otitis externa; antibiotikaresistens; Cortavance;

  Sammanfattning : Inflammation affecting the ears (otitis) is a common problem in dogs and represents the reason for up to 20% of veterinary visits. Depending on where the inflammation is located in the ear the condition is called otitis externa, media or interna. Of these, otitis externa, an inflammation of the skin in the outer ear canal, is most common. LÄS MER

 2. 2. Panosteit hos hund : möjliga etiologier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Marie Häggmark; [2017]
  Nyckelord :hund; panosteit; enostosis; hälta; växande; stora raser; tillväxtrubbning;

  Sammanfattning : Panosteit är en sjukdom som förekommer över stora delar av världen och karakteriseras av intramembranös benbildning i det medullära benet. Sjukdomen drabbar främst växande hundar av stora raser. Schäfrar anses vara predisponerade för sjukdomen och hanhundar drabbas i större utsträckning än tikar. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad vid huggormsbett på hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ellinor Bremsjö; [2016]
  Nyckelord :ormbett; hund; omvårdnad;

  Sammanfattning : I Sverige blir varje år drygt 2000 hundar bitna av huggorm (Vipera berus), den enda giftiga orm vi har i Sverige. Ormarna är som mest aktiva under våren och sommaren och därför sker de flesta ormbetten på hundar under den perioden. Det gäller att djursjukhusen och klinikerna i landet är väl förberedda på att ta emot ormbettsskador. LÄS MER

 4. 4. Long-chain polyunsaturated fatty acid production by microalgae

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Ida Collinius; [2016]
  Nyckelord :micro algae; LC-PUFA; eicosanoids;

  Sammanfattning : Long chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFA) are essential to humans and needs to be consumed through the diet instead of production in the body. LC-PUFAs are in this report be categorized into omega-3 and omega-6 fatty acids. The aim of this study was to focus on LC-PUFAs that can be produced by species of microalgae of commercial interests. LÄS MER

 5. 5. Är gurkmeja ett realistiskt alternativ för behandling av hundar med gastrointestinala besvär?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Josefin Hellgren; [2015]
  Nyckelord :gurkmeja; curcumin; hund; mag-tarmsjukdomar; växtbaserat läkemedel; antiinflammatorisk effekt; turmeric; dog; gastrointestinal disease; herbal medicine; anti-inflammatory effect;

  Sammanfattning : Traditionellt sett har gurkmeja använts för medicinskt bruk i många olika länder och kulturer för en rad olika besvär på både djur och människor. Användningen idag är framför allt som kosttillskott, som del i digestionsbefrämjande medel och för att lindra ledbesvär. LÄS MER