Sökning: "antiinflammatorisk"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet antiinflammatorisk.

 1. 1. Kostens hälsomässiga effekter hos kvinnor i fertil ålder : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Karina Kampe; [2018]
  Nyckelord :Fertility; Menopause; Women; Premenstrual Syndrome; Diet; fertilitet; klimakterium; kvinnor; premenstruellt syndrom; kost;

  Sammanfattning : Inledning Generella riktlinjer för kost och hälsa har historiskt utformats utifrån forskning på män, vilket resulterat i att kvinnor i fertil ålder ofta blivit missförstådda, misstolkade och felbehandlade. Låggradig inflammation, snabbmat och den moderna livsstilen, misstänks vara grund för flera sjukdomar vilka övervägande drabbar kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Hyaluronsyra i ledbrosk och ledvätska i en frisk led samt vid osteoartrit hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karolina Mörk Englund; [2018]
  Nyckelord :häst; hyaluronsyra; osteoartrit; ledinflammation;

  Sammanfattning : Hälta är idag den vanligaste orsaken till att hästägare uppsöker veterinär med sina hästar. Många av dessa hästar får diagnosen osteoartrit. Osteoartrit är en kronisk låg-gradig inflammatorisk sjukdom som leder till en obalans mellan uppbyggande och nerbrytande processer i leden. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av effekten av Cortavance® vid behandling av otitis externa hos hund : En jämförelse med en referensbehandling (Surolan®)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Harriet Noring; [2018]
  Nyckelord :otitis externa; antibiotikaresistens; Cortavance;

  Sammanfattning : Inflammation affecting the ears (otitis) is a common problem in dogs and represents the reason for up to 20% of veterinary visits. Depending on where the inflammation is located in the ear the condition is called otitis externa, media or interna. Of these, otitis externa, an inflammation of the skin in the outer ear canal, is most common. LÄS MER

 4. 4. Oralt administrerad hyaluronan : påverkan på hästars ledhälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Tina Hansen; [2018]
  Nyckelord :hyaluronan; häst; ledsjukdom; fodertillskott;

  Sammanfattning : Hälta är ett vanligt förekommande problem hos våra svenska sport- och ridhästar och två tredjedelar av alla hältor uppges vara orsakade av ledsjukdom. Behandling av traumatisk artrit syftar till att dämpa inflammation och minska smärta samt att hämma nedbrytning och stimulera nybildning av ledbrosk. LÄS MER

 5. 5. Panosteit hos hund : möjliga etiologier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Marie Häggmark; [2017]
  Nyckelord :hund; panosteit; enostosis; hälta; växande; stora raser; tillväxtrubbning;

  Sammanfattning : Panosteit är en sjukdom som förekommer över stora delar av världen och karakteriseras av intramembranös benbildning i det medullära benet. Sjukdomen drabbar främst växande hundar av stora raser. Schäfrar anses vara predisponerade för sjukdomen och hanhundar drabbas i större utsträckning än tikar. LÄS MER