Sökning: "antiken"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet antiken.

 1. 1. Det politiska äktenskapet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stina Wilke; [2019-06-27]
  Nyckelord :makt; Pompeius; politisk maktkamp; kvinnor i antiken; ;

  Sammanfattning : Pompeius Magnus fem äktenskap är ett mycket tydligt exempel på hur iden med det politiska äktenskapet kunde te sig under senrepubliken och bildar därmed bakgrund till denna uppsats. Jag har två syften med uppsatsen: Det första är att granska och undersöka vilka fördelar Pompeius ville uppnå, i den politiska maktkampen, med varje äktenskap. LÄS MER

 2. 2. Ekon av det förflutna : En undersökning av den antika erotikens roll och tematisering i romanen och filmen Call Me by Your Name

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

  Författare :Nina Hall; [2019]
  Nyckelord :Call Me by Your Name; Aciman; Guadagnino; Plato; Symposium; sexuality; heteronormativity; homosexuality; same-sex attraction; gender roles; Ancient Greece; eros; eromenos; erastes; ideal; gender studies; queer theory; Call Me by Your Name; Aciman; Guadagnino; Platon; Symposion; Gästabudet; sexualitet; heteronormativitet; homosexualitet; samkönat begär; könsroller; antiken; antik tematik; eros; eromenos; erastes; ideal; genusvetenskap; queerteori;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utforskas André Acimans roman Call Me by Your Name (2007) och regissören Luca Guadagninos filmatisering av verket (2017) i relation till det antika begreppet eros (ung. begär). LÄS MER

 3. 3. Den medvetna Medea : intersektionell analys och värdegrundsfrågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ulrica Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Medea; intersektionell analys; didaktisk potential;

  Sammanfattning : Euripides tragedi Medea författades för närmare 2500 år sen, under den grekiska antiken. Denna epok är en självskriven del i litteraturundervisningen då den ligger till grund för den västerländska litteraturen och den västerländska uppfattningen om litteratur. LÄS MER

 4. 4. Homo Europaeus som författare : Litterära undersökningar av den svensk-europeiska författarens syn på europeisk identitet och gemenskap

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Eric Luth; [2019]
  Nyckelord :Gabriela Melinescu; Caterina Pascual Söderbaum; Theodor Kallifatides; Sigrid Combüchen; Europe; European identity; imagined communities; Gabriela Melinescu; Caterina Pascual Söderbaum; Theodor Kallifatides; Sigrid Combüchen; Europa; europeisk identitet; föreställda gemenskaper;

  Sammanfattning : This thesis analyses four European writers, whose common denominator is that they have moved to Sweden from other European countries and chosen to write in Swedish: Caterina Pascual Söderbaum, Theodor Kallifatides, Gabriela Melinescu and Sigrid Combüchen. Focus lies on novels published by the authors in the 21st century. LÄS MER

 5. 5. Togan och kvinnligt förfall : En studie om togan som sexuell symbol under senrepublikens och kejsartidens Rom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Emmy Upphoff; [2019]
  Nyckelord :toga; prostitution; äktenskapsbrott; kvinnor; sexualitet; antiken; Rom;

  Sammanfattning : During the second century BCE the Roman norms regarding female clothing changed. From being a garment worn by both men and women, the toga hereafter came to be a symbol for female indecency. The following study aims to understand why the toga came to symbolize this and does that by analyzing and discussing both ancient and modern sources. LÄS MER