Sökning: "antikonception"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet antikonception.

 1. 1. Kvinnliga immigranters uppfattningar kring antikonception

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Myrsäter; Annsofie Norling; [2019]
  Nyckelord :Kvinnliga immigranter; barnmorska; antikonception;

  Sammanfattning : Inledning/ bakgrund: I Sverige är sexualundervisning och antikonceptionsanvändning utbredd. Sverige har de senaste åren tagit emot många immigranter från olika kulturer, däribland många kvinnliga immigranter. Detta ställer nya krav på vården och rådgivningen kring antikonception och även krav på barnmorskan och hennes roll. LÄS MER

 2. 2. Hormonella preventivmedel för män : Finns det?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Elina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :preventivmedel; antikonception;

  Sammanfattning : Bakgrund: De preventivmedel som finns idag riktas främst till kvinnor. Bristen på antikonceptionsmetoder för män har lett till att kvinnan har ett större ansvar i familjeplaneringen och riskerar att drabbas av de biverkningar som ett preventivmedel kan ha. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors erfarenheter och upplevelser av spiralinsättning - En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Annika Ekström; Linda Afzelius; [2018-02-05]
  Nyckelord :barnmorska; erfarenhet; kvalitativ innehållsanalys; preventivmedel; spiral; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har barnmorskorna en unik roll som preventivmedelsrådgivare. De förskriver ca 80% av hormonell antikonception och sätter in fler spiraler än läkare. Barnmorskor har störst samlad erfarenhet av spiralinsättning men det finns ingen tidigare forskning om hur barnmorskor upplever detta. LÄS MER

 4. 4. Naturlig eller förgiftad kropp. En innehållsanalys av vad bloggar skriver om hormonella preventivmedel

  Magister-uppsats,

  Författare :Johanna Grenthe; Hanna Semelin; [2017-01-26]
  Nyckelord :Hormonella preventivmedel; preventivmetod; bloggar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor i åldersgruppen 20 till 24 år är de som använder hormonbaseradepreventivmedel i störst utsträckning. Kvinnor slutade med p-piller på grund avrädsla, mentala biverkningar och viktökning. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskans erfarenhet av samtal kring biverkningar av hormonella preventivmedel - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Ekelund; Emilie Petersen; [2017]
  Nyckelord :Preventivmedelsrådgivning; preventivmedelsförskrivning; individbaserad rådgivning; antikonception; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många kvinnor undviker eller slutar använda preventivmedel på grund av befarade eller upplevda biverkningar. Syfte: Att undersöka barnmorskans erfarenhet av samtal och rådgivning kring biverkningar av hormonella preventivmedel. Metod: Intervjuer med 14 preventivmedelsförskrivande barnmorskor. LÄS MER