Sökning: "antimikrobiell aktivitet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden antimikrobiell aktivitet.

 1. 1. Quorum sensing och quorum quenching : bakteriers förmåga att kommunicera med varandra, och vägar att störa denna mekanism för att hämma infektion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Moa Therése Viklund; [2019]
  Nyckelord :Quorum sensing; QS; quorum quenching; QQ; QSI; bakteriekommunikation; interspecies kommunikation; AI1; AI2; autoinducerare; homoserin lakton; AHL; AIP; antimikrobiell aktivitet; resistensutveckling;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien syftar till att översiktligt förklara hur bakterier kommunicerar med varandra och att sammanfatta hur mekanismen kan hämmas, med syfte att minska bakteriers virulens och förmåga att manifestera infektion. Quorum sensing är bakteriers förmåga att kommunicera med varandra och ger dem möjligheten att uppvisa en form av multicellularitet. LÄS MER

 2. 2. Bioactive components in milk and dairy products

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Sumaiya Majid; [2016]
  Nyckelord :bioactive components; milk; dairy products; health effects;

  Sammanfattning : Milk is a complex liquid that has expanded its more conventional role and is more than a source of nutrients for young mammals. In the last few decades, a great deal of research has shown that milk and dairy products provide a broad range of bioactive components. LÄS MER

 3. 3. Isolating microorganisms from marine and marine-associated samples : a targeted search for novel natural antibiotics

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Microbiology

  Författare :Tua Lilja; [2013]
  Nyckelord :antibiotics; natural products; marine microorganisms; isolation methods; actinomycetes; rare actinomycetes; whole-cell screening; antimicrobials; antibiotic resistance;

  Sammanfattning : The search for antibiotic compounds from the natural environment has been going on for seven decades, ever since penicillin entered the market and antibiotic treatments became routine. The evolutionary pressure put on the pathogenic microorganisms induced a rapid spreading of naturally occurring resistance genes, leaving only the option of finding new antibiotics to treat the resistant pathogens. LÄS MER