Sökning: "antipiratbyrån"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet antipiratbyrån.

 1. 1. Fildelningens dilemman : En samhällsdebattanalys

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Robert Marcinkiewicz; [2015]
  Nyckelord :fildelning statsvetenskap Pirate Bay yttrandefrihet demokrati civil olydnad piratpartiet piratbyrån antipiratbyrån;

  Sammanfattning : Fildelningsfrågan har haft ett stort utrymme i media och det har debatterats flitigt mellan olika aktörer. Det finns starka värden som står på spel gällande detta fenomen. I denna uppsats klarläggs fildelning som en form utav civil olydnad, ett politiskt ställningstagande. LÄS MER

 2. 2. PR 2.0 - The New PR : A case study on the use of PR by pirates and anti-pirates.

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :David Stypulkowski; [2009]
  Nyckelord :web 2.0; social media; social web; online pr; public relations; pr; piracy; file sharing; piracy party; piratpartiet; piratbyrån; ifpi; bsa; antipiratbyrån; stim;

  Sammanfattning : Recent development of the internet encompasses elements such as social networks, blogs and wikis. With the help of these elements, popularly gathered under the umbrella term web 2.0, the pirates supporting file sharing have made the file sharing debate a national concern in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Upphovsrätten i det generella intellektets era

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Rikard Larsson; Arwid Lund; [2008]
  Nyckelord :ideologi; ideologikritik; historiematerialism; generella intellektet; upphovsrätt; intellektuell egendom; immaterialrätt; allmänningar;

  Sammanfattning : This text examines the ideological positions, as they appear in texts of central importance, of four Swedish protagonists – Antipiratbyrån, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, Creative Commons i Sverige and Piratbyrån – in copyright issues. The critical analysis is focusing on three themes – economy, culture and civic rights and responsibilities – and poses the questions of how the ideology of the protagonists relates to the changing processes between culture and economy in the society of today, and which interest of classes, understood in Marxist terms, they favour. LÄS MER

 4. 4. Sharing is caring? : Fildelning, en kamp mot kulturindustin

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Karl Jarlengrip; [2007]
  Nyckelord :Fildelning; upphovsrätt; intellektuell egendom; Piratbyrån; Piratpartiet; IFPI; Antipiratbyrån; sociala rörelser; diskursteori;

  Sammanfattning : Internet har som ny informationsteknik fört med sig nya möjligheter för informationsspridning. Dessa möjligheter har anammats av människor världen över och information sprids i högre omfattning än någonsin. Uppsatsen tar upp en typ av informationsspridning, fildelning. LÄS MER

 5. 5. Svensk Filmmarknad VS Illegal Fildelning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anders Ekenstierna; Jack Samba; [2007]
  Nyckelord :fildelning; konsumtion; upphovsrättslagen; Antipiratbyrån; Piratbyrån; film; substitution; sampling; nätverkseffekten; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Att den illegala fildelningen är ett problem för den svenska filmmarknaden som måste bekämpas är något som Antipiratbyrån vill framhålla. Piratbyrån å andra sidan menar att problemet inte är så stort och inte ens värt att lägga energi på. LÄS MER