Sökning: "antiquity"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet antiquity.

 1. 1. KÄLLOR OCH PÖLAR Kritiska perspektiv och litterära ideal i Vilhelm Ekelunds Böcker och vandringar (1923)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Andreas Creutz; [2020-08-12]
  Nyckelord :Vilhelm Ekelund; critical literature; literary ideals; antiquity; romanticism;

  Sammanfattning : This essay examines the critical perspectives and literary ideals of the author Vilhelm Ekelund (1880–1949) as they are indicated in the texts of his book Böcker och vandringar. Från Studie-år i Tyskland (1923). LÄS MER

 2. 2. Afrika i svenska läroböcker i historia : En undersökning om hur Afrika framställs i svenska läroböcker i historia för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emil Svanström; [2020]
  Nyckelord :Africa; History; Textbooks; Portrayal; Postcolonialism; Afrika; Historia; Läroböcker; Läromedel; Framställning; Postkolonialism;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study was to investigate how the African continent, its people and its history were portrayed in a selection of Swedish history textbooks for upper secondary school that were published in the period 2000-2010. In addition, the aim was also to investigate how the portrayal of Africa might have changed over time compared to the portrayal of Africa in textbooks before 2000. LÄS MER

 3. 3. Kan vi inte bara strunta i antiken? : En studie om antikens plats i  kursen Historia 1a1 på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Mimmi Larsson; [2020]
  Nyckelord :Antiquity; history consciousness; history culture; textbooks; use of history;

  Sammanfattning : The aim for this study was to see the epoch antiquity’s part in the course History 1a1 in the textbooks, the regulatory documents, and the active history teachers in the municipality of Umeå. The method that has been used is hermeneutic method in cooperation with use of history. LÄS MER

 4. 4. Kunskap och verklighet i Erik Olof Burmans doktorsavhandling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Inge-Bert Täljedal; [2020]
  Nyckelord :Burman; Erik Olof; Om kunskapens möjlighet; idealism; subjektivism; kunskap; verklighet; Boströmianism;

  Sammanfattning : Erik Olof Burman, professor i praktisk filosofi i Uppsala 1896–1910, disputerade 1872 påavhandlingen Om kunskapens möjlighet. I en filosofihistorisk översikt finner disputanden enfortgående förskjutning i synen på verkligheten och kunskapens grund, från antikens fokus påen yttre, från medvetandet skild verklighet till en inre, helt igenom själslig sådan. LÄS MER

 5. 5. Artefacts in funerary scenes on Athenian white-ground lekythoi. Artefakter i begravningsscener på athenska vit-grundiga lekyter. : A comparison between iconography and text. En jämförelse mellan ikonografi och text

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Carl William Eliasson; [2020]
  Nyckelord :White-ground lekythos; lekythoi; Athenian burial culture; funerary; white-ground technique.;

  Sammanfattning : This study analyses visible artefacts depicted on Athenian white-ground funerary lekythoi from between 475 to 425 BCE, to investigate what the iconographic information of the artefacts can tell us about the funerary activity and how the information relates to the written sources from antiquity. The purpose of this study is to gain a more in-depth view of the Athenian funerary activities, of which we currently have limited knowledge of. LÄS MER