Sökning: "antisemitism"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet antisemitism.

 1. 1. Beskrifning öfver en äfventyrlig resa: En analys av den historiska Johan Brelins olika identiteter och hans världsbild

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Tim Lindstam; [2021]
  Nyckelord :Travelogue; reseskildring; Johan; Brelin; Äfventyrlig resa; fransmän; kineser; svenska; globalhistoria; mikrohistoria; global microhistory; Thell; Ghobrial; identity formation process; early modern period; tidigmodern period; kulturmöten; Canton; Kanton; Guangzhou; sjuårskriget; seven years war; east india company; ostindiska kompaniet; qing; nederländerna; dutch republic; trade; beskrifning öfver en äfventyrlig resa; min son på galejan; wallenberg; ekeberg; Cahman; Nils; Pehr; empirical; kunskap; knowing; global lives; reseskildringar; antisemitism; java; spisar; frihetstiden; metselaar; cornelis Metselaar; Dirks Klyn; Lelly Hof; Amsterdam; Lissabon; Lisbon; 1755; earthquake; göticism; gothicism; religion; christianity; kristendom; global history; microhistory; micro history; upplysningen; enlightenment; stockholm; gothenburg; sahlgren; Lehman; Angerstein; beskrifning; öfver; en; äfventyrlig; resa; ostindien; ost-indien; chinese; empire; History and Archaeology;

  Sammanfattning : “Description of an adventurous journey – An analysis of the historical Johan Brelin’s different identities and his world view”. In the 1750s, the young Johan Brelin set sail on a Swedish East India Company ship heading towards Canton, modern day Guangzhou, China. LÄS MER

 2. 2. Främlingsfientlighet : En studie kring antisemitism, islamofobi och skolans värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Moa Strandberg; [2021]
  Nyckelord :Främlingsfientlighet; islamofobi; antisemitism; värdegrund;

  Sammanfattning : Denna studie har fokuserat på att undersöka orsakerna kring antisemitismen och islamofobin i Sverige. Antisemitism innebär en främlingsfientlighet gentemot judar och islamofobi innebär en främlingsfientlighet mot muslimer. Antisemitismen har varit en del av samhället sedan antiken och lika så islamofobin. LÄS MER

 3. 3. Under svenska pressens lupp : tyska judeförföljelser och tysk antisemitism i tre utvalda dagstidningar år 1933

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Hannes Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Judeförföljelse; antisemitism; svensk press; Dagens Nyheter; Aftonbladet; Svenska Dagbladet.;

  Sammanfattning : Judeförföljelserna i Tyskland eskalerade efter nazisternas maktövertagande i mars 1933, och en officiellt sanktionerad bojkott mot tyska judar anordnades i april. Under samma månad infördes även antisemitiska dekret som förbjöd majoriteten av statligt anställda judiska tjänstemän att utöva sina yrken och ämbeten. LÄS MER

 4. 4. Skepnader av antisemitiska hatbrott : En studie om judars upplevelse av hatbrott i Sverige

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jaqline Carlzon Shoukatian; [2021]
  Nyckelord :anti-Semitism; hate crimes; stigma; exclusion; minority stress; KASAM; antisemitism; hatbrott; stigma; utanförskap; minoritetsstress; KASAM;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en ökad förståelse för antisemitiska hatbrott i Sverige, genom att undersöka främlingsfientlighet och rasistiska hatbrott mot personer med judisk bakgrund. Tidigare forskning konstaterar att antisemitiska hatbrott har ökat de senaste åren, dock finns det begränsat med vetenskaplig forskning om antisemitismen i Sverige, särskilt kvalitativa studier. LÄS MER

 5. 5. I mötet med antisemitism : - Fyra historielärares undervisningsstrategier för att tolka, bemöta och motverka antisemitism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Hanna Fruberg; [2021]
  Nyckelord :Historieundervisning; Förintelseundervisning; värdegrundsarbete; antisemitism; historiemedvetande; historiekultur; historisk identitet; berättelser;

  Sammanfattning : Studien syftar till att genom kvalitativ metod, undersöka hur fyra historielärare upplever ochförstår antisemitism hos sina elever och hur de tillämpar olika didaktiska strategier för attförklara, förebygga och motverka antisemitism i sin undervisning.Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra historielärare verksamma i olikadelar av landet och analyserades utifrån teoretiska utgångspunkter kring värdegrundsarbete ihistorieundervisning, kontext och berättelsers betydelse i historieundervisning. LÄS MER