Sökning: "antisocialt beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden antisocialt beteende.

 1. 1. Litium som tilläggsbehandling vid ADHD och depression

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Chikezie Okafor; [2020]
  Nyckelord :Litium; ADHD; Depression;

  Sammanfattning : Bakgrund: Litium har varit dominerande som behandling mot bipolär sjukdom men det har visat sig att litium verkar mycket bra förebyggande också mot depression. Forskningen har på senare år visat att litium kan verka positivt också på en del andra diagnoser utöver bipolär sjukdom. LÄS MER

 2. 2. I VILKEN UTSTRÄCKNING PREDICERAR FÖRÄLDRAFAKTORER OCH PSYKISKA BESVÄR ALKOHOLDEBUTEN HOS DEN NYA GENERATIONENS UNGDOMAR? : En kvantitativ kohortundersökning bland ungdomar i Västmanland

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Gabriella Melin; [2019]
  Nyckelord :Adolescent; alcohol initiation; conduct problems; mental disorders; parental factors; Alkoholdebut; antisocialt beteende; föräldrafaktorer; psykiska besvär; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Historiskt sett har alkoholanvändning varit ett normativt beteende för ungdomar, en trend som från år 2000 har vänt då både andelen ungdomar som dricker samt mängden alkohol har minskat kraftigt. Därför brister kunskapen om huruvida den nya generationen av ungdomar börjar dricka alkohol av samma eller helt andra anledningar än tidigare. LÄS MER

 3. 3. CALLOUS UNEMOTIONAL HOS BARN OCH UNGDOMAR - EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE OM FÖRÄLDRASKAPETS PÅVERKAN PÅ DRAGEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fatme Baalbaki; [2018]
  Nyckelord :anknytning; antisocialt beteende; barn; callous unemotional; föräldraskap; ungdomar;

  Sammanfattning : Baalbaki, F. Callous unemotional hos barn och ungdomar. En systematisk litteraturstudie om föräldraskapets påverkan på dragen. Examensarbete i kriminologi 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Ungdomar som inte dricker alkohol : En kvantitativ studie om ungdomars avhållsamhet från alkohol i relation till psykisk hälsa

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Olsson Helena; [2017]
  Nyckelord :Adolescents; alcohol abstinence; antisocial behaviour; depression; mental health; psychosomatic symptoms; Alkoholavhållsamhet; antisocialt beteende; depression; psykisk hälsa; psykosomatiska besvär; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholkonsumtionen bland ungdomar har sedan 2000-talets början minskat. Hur detta har påverkat ungdomarnas hälsa är i dagsläget okänt, då det råder brist på vetenskapligt underlag inom området. LÄS MER

 5. 5. Den formgivande barndomen : En kvalitativ studie om antisocialt beteende hos barn och professionellas arbetssätt ur ett preventionsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nicole Pudas; Caroline Björkgren; [2016]
  Nyckelord :Antisocial behavior in children; attachment; prevention; individual interventions; Antisocialt beteende hos barn; anknytning; prevention; individuella insatser;

  Sammanfattning : Research has shown that antisocial behaviour already develops in early infancy. Insufficiency in attachment has proven to be a prominent factor in those cases a child develops antisocial behaviour. LÄS MER