Sökning: "antropocen"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet antropocen.

 1. 1. "I'm Going Away Now" : Posthumanism and the End of the Anthropocene in Margaret Atwood's Oryx and Crake

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Evelina Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Oryx and Crake; Margaret Atwood; posthumanism; Anthropocene; Oryx and Crake; Margaret Atwood; posthumanism; antropocen;

  Sammanfattning : This essay explores the themes of posthumanism and the Anthropocene in Margaret Atwood’s novel Oryx and Crake. It analyses how the novel describes humanity’s effects on the earth in the novel and its human and non-human inhabitants, during the geological era that is called the Anthropocene. LÄS MER

 2. 2. Konstens fyra element : Att läsa Döden i Venedig i en antropocen tidsepok

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Erik Poulsen; [2019]
  Nyckelord :Theodor W. Adorno; Thomas Mann; natur; antropocen; dialektik; estetik; upplysning; mytologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the interconnections between art and nature in the context of recent scientific findings which show that planet Earth, due to human enterprises, has transitioned into a new geological epoch called the Anthropocene. The relevance of the German philosopher and music theoretician Theodor W. LÄS MER

 3. 3. Kollektiv odling i kris : - en antropocen trädgård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Andrea Bodelsson; [2019]
  Nyckelord : Malmö ; stadsodling ; rammed earth ; anthropocene ; paradiset ;

  Sammanfattning :   “Kollektiv odling i kris - en antropocen trädgård"  visar en vision av hur ytor i en svensk stad har omformats och omplanerats, kanske som en konsekvens av samhälleliga beslut, kanske genom ideellt arbete - kanske bäggedera.   Bakgrunden till allt det här är såklart klimatförändringarna, som med stor sannolikhet om några år även kommer påverka matförsörjningen. LÄS MER

 4. 4. Utopin vid världens ände : En teoretisk undersökning om antropocen utifrån feministiska, queera och cripa perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Mattias Grahn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Eftersom antropocen och klimatförändringen redan tillhör vårt här och nu kan inte det enda svaret på dem vara att vilja förhindra eller begränsa dem. Istället måste vi skriva berättelser som tillåter oss att leva och överleva den oerhörda sårbarhet de konfronterar oss med. LÄS MER

 5. 5. Att se det stora i det lilla : Representationen av antropocen i Barbara Kingsolvers roman Flight Behavior

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Lotta Bergström; [2019]
  Nyckelord :Barbara Kingsolver; Flight Behavior; antropocen; klimatförändringar; biodiversitet; klimatfiktion; ekokritik;

  Sammanfattning : Barbara Kingsolver’s novel Flight Behavior (2012) describes the impacts of climate change in a realistic contemporary setting. This thesis analyses the representation of the anthropocene,  the epoch in which human impact on the planet's ecological systems are significant, in Flight Behavior from an ecocritical perspective. LÄS MER