Sökning: "antropocen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet antropocen.

 1. 1. Utopin vid världens ände : En teoretisk undersökning om antropocen utifrån feministiska, queera och cripa perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Mattias Grahn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Eftersom antropocen och klimatförändringen redan tillhör vårt här och nu kan inte det enda svaret på dem vara att vilja förhindra eller begränsa dem. Istället måste vi skriva berättelser som tillåter oss att leva och överleva den oerhörda sårbarhet de konfronterar oss med. LÄS MER

 2. 2. Robust kust : En klimatanpassningsjämförelse mellan Göteborgs stad och Halmstads kommuns planeringsdokument

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jonathan Frylén; [2019]
  Nyckelord :Stadsplanering; Antropocen; Klimatförändringar; Resiliens; Vattenförsörjning;

  Sammanfattning : Klimathotet är reellt och bekräftas av de rapporteringar och nya rön som återkommande kablas ut medialt. Hur väl förbereder sig svenska kommuner på att klimatet förändras? Den här studien undersöker hur Göteborgs stad och Halmstads kommun i sina övergripande plandokument identifierar, behandlar och planerar för att möta ett förändrat klimat i form av höjda havsnivåer, temperaturer och återkommande dricksvattenbrister. LÄS MER

 3. 3. Funderingar i marginalen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Magdalena Svensson; [2018-08-16]
  Nyckelord :keramik; broderi; collage; mönster; digital bildbehandling; kakel; screentryck; funderingar; marginalia; antropocen;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag fokuserat på hur jag genom att använda Photoshop och Illustrator kan skapa mönster och kollage som jag genom screentryck kan arbeta vidare med på lera. Som underlag för det digitala arbetet har jag använt egna broderier, teckningar och skulpturer. LÄS MER

 4. 4. Antropocen : vad, när och hur?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Benoit Hebrard; [2018]
  Nyckelord :the Antropocene; GSSP; marker; microplastics; artificial radionuclides; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The term Anthropocene has begun to be used to emphasize that conditions on Earth are governed by human activity and not by natural processes, as in the Holocene. However, the Anthropocene is not yet fully defined, neither temporally nor stratigraphically. LÄS MER

 5. 5. Miljöinformation i vardagen : representationer av luftföroreningar på den kinesiska mikrobloggsajten Sina Weibo

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Carin Graminius; [2017]
  Nyckelord :Air pollution; Smog; Information practices; Everyday Practices; China; Sina Weibo; PM2.5; Anthropocene; ALM; Library and Information Science luftföroreningar; informationspraktiker; vardagspraktiker; Kina; antropocen; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This study explores how micro-bloggers on the Chinese social media site Sina Weibo have come to represent air pollution. By bringing visual and textual narratives on social media to the forefront, the aim of my study is to highlight an understudied everyday information aspect of pollution – the digital flow of visual and textual representations – which citizens encounter and co-produce in their everyday life. LÄS MER