Sökning: "anttonen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet anttonen.

 1. 1. Standardiserat vårdförlopp skelett- och mjukdelssarkom - retrospektiv genomgång av journal- och registerdata

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Siina Anttonen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Standardiserade vårdförlopp (SVF) har införts till den svenska cancervården sedan år 2015, SVF skelett- och mjukdelssarkom infördes 2017. Sarkom utgör ca. 1% av maligniteter, årligen insjuknar ca. 400 patienter i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Planering i krympande kommuner  –Hur går det till? -En fallstudie om hur tre krympande kommuner arbetar kortsiktigt och långsiktigt

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Anttonen; Linda Stenkvist; [2021]
  Nyckelord :Krympande kommuner; tillväxtnorm; anpassningsplanering; strategisk planering;

  Sammanfattning : I en femtedel av Sveriges kommuner har det under 2010-talet skett en befolkningsminskning. I ochmed ett minskande befolkningsunderlag förändras kommunernas planeringsförutsättningar ochutvecklingsmöjligheter. LÄS MER

 3. 3. ”För krävande barn eller barn som ställer krav” : En kvalitativ studie om pedagogers synsätt kring (special)pedagogiska stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Annika Werkmästar Angantyr; Bodil Anttonen; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Uppfattningar av bemötande inom hälso- och sjukvården ur ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Matilda Anttonen; Moa Bloom Linderdahl; [2013]
  Nyckelord :Bemötande; Kvinnligt; Manligt; Patientperspektiv; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Bemötande är viktigt för patienters upplevelse av vården. Inom vården handlar bemötande framförallt om hur sjuksköterskan på ett respektfullt sätt kommunicerar och bemöter patienter och närstående. LÄS MER

 5. 5. EXPLORING EVENT TOURISM STRATEGIES - A CASE STUDY OF FOUR NORDIC TOURISM ORGANISATIONS

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate Business School

  Författare :Emmi Sarrivaara; Päivi Klemm; Roosa Anttonen; [2005]
  Nyckelord :Events; Strategy; Tourism Organisations; Event Tourism Strategy; Business and economics;

  Sammanfattning : As tourism is one of the fastest growing industries today, thus within thetourism industry events are getting more and more important. People havebecome more interested in events of all kinds, and will travel far away toparticipate in events that they find interesting. LÄS MER