Sökning: "användANDET AV MOBILTELEFONER"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden användANDET AV MOBILTELEFONER.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på elevers matematiska förmåga.

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Bergh; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; Digital teknologi; Digital kompetens; Matematisk förmåga; Matematikundervisning;

  Sammanfattning : Den digitala vågen har växt sig starkare och genomsyrar nu dagens samhälle. Barnen i skolan är födda in i en verklighet som omges av olika former av teknik samt teknologi som bland annat AI, elbilar och mobiltelefoner. Det är väldigt naturligt att olika digitala program samt digitala hjälpmedel ska finnas även i skolan. LÄS MER

 2. 2. Termisk rusning i litiumjonbatterier : En studie kring brand i litiumjonbatterier med fokus på räddningstjänstens insatser med vattenkylning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Scott; Albin Henning; [2021]
  Nyckelord :E-fordon; elbilar; räddningstjänst; kylning; släckning; litiumjonbatterier;

  Sammanfattning : Litiumjonbatterier är en kraftigt ökande energibärare som finns i allt från mobiltelefoner till datorer och elbilar. Användandet av dessa batterier är en nödvändighet i dagens energimarknad, och andelen elbilar ökar lavinartat år efter år. LÄS MER

 3. 3. Mobil journalistik : Ett mobilt gränssnitt för en effektivare nyhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Lovisa Wallin; [2021]
  Nyckelord :Mobile journalism; Interview study; Cognitive Load; Mobile publishing tool; Mobil journalistik; Intervjustudie; Kognitiv belastning; Mobilt publiceringsverktyg;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har användandet av smarta mobiltelefoner ökat med 73%. Det ökade användandet har förändrat journalistiken, och allt fler journalister använder idag mobiltelefonen som ett arbetsverktyg. LÄS MER

 4. 4. Seniorernas upplevelser av digital teknik med hjälp av digitalt stöd : Kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Tanja Jylhä; Vera Papalexis; [2021]
  Nyckelord :digitalt stöd; digitala verktyg; digital teknik; seniorer; äldre; välfärdsteknik;

  Sammanfattning : Studien analyserar seniorernas upplevelse i användandet av digital teknik. Metoden som använts är en kvalitativ intervjustudie där urvalet bestått av seniorer som har beviljats digitalt stöd i kommunen som analyserats. LÄS MER

 5. 5. Den mobilforensiska arbetsprocessen - En kartläggning av brister i kompetens och verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Julia Emanuelsson; Ebba Andersson; [2021]
  Nyckelord :Mobilforensik; Mobilforensiska verktyg; Bristande kompetens;

  Sammanfattning : Mobiltelefonen är idag en stor del av de flesta människors vardag. Det stora användandet av mobila enheter har gjort att de innehåller en stor mängd information och allt oftare finns representerade i brottsutredningar. LÄS MER