Sökning: "använda ordet hen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden använda ordet hen.

 1. 1. Attityd till könsneutrala pronomen Hen : Kognitiva, affektiva och beteendemässiga aspekter på ordet hen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Cleo Norman; [2015]
  Nyckelord :Könsneutral; Hen; kön; attityder; könsidentitet; pronomen; fördomar; stereotyper; Gender neutral; Hen; gender; gender identity; pronoun; bias; stereotypes ;

  Sammanfattning : Abstrakt: Sedan en tid tillbaka pågår en intensiv debatt i Sverige kring könsneutrala ordet Hen och om man överhuvudtaget ska använda sig av ett könsneutralt ord och undvika att benämna kön i en del sammanhang. Syftet med denna undersökning var att undersöka hur könsneutrala pronomen – Hen påverkar människors attityder. LÄS MER

 2. 2. Kategoriseringar av hen : Genusperspektiv på bruket av hen på Twitter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Emil Paulsrud; [2014]
  Nyckelord :hen; Twitter; computer-mediated communication; membership categorization analysis; genus- teori; queerteori; normkritik;

  Sammanfattning : I den här undersökningen tittar jag närmare på hur ordet hen används i interaktioner på Twitter. Jag frågar mig i vilka sammanhang och om vem som hen kan användas i dessa konversationer. LÄS MER

 3. 3. Hen! Är inte det en sådan där feministisk grej...? : En studie om hur förskolepersonal uppfattar ett användande av det könsneutrala pronomenet hen inom förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sara All; Frida Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :gender-neutral; hen; gender; pronoun; könsneutralt; hen; genus; pronomen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskolepersonal uppfattar en användning av det könsneutrala pronomenet hen inom förskolan. Våra frågeställningar är: ”Hur uppfattar förskolepersonalen möjligheten att använda hen som könsneutralt pronomen inom förskolan?” samt ”Anser förskolepersonalen att det finns några användningsområden där det könsneutrala pronomenet hen kan ingå?”. LÄS MER

 4. 4. Hen - varför dessa blandade känslor?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elin Hansson; [2013]
  Nyckelord :Hen; Barn; Feminism; Genus; Kön; Jämställdhet; Politik;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en diskursanalys av den hendebatt som pågår på diskussionsforumet Flashback och i dagstidningar. Syftet har varit att undersöka debatten i dessa medier för att få en uppfattning om de åsiktsläger, teman, argument och åsikter som har lyfts fram och använts. LÄS MER

 5. 5. Med genusbyxorna neddragna : En receptionsanalys av sex könsöverskridande barnböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Silja Emilsdóttir; [2012]
  Nyckelord :barnlitteratur; receptionsanalys; queerteori; queer; performativitet; Judith Butler; Judith Halberstam; Yvonne Hirdman; Fanny Ambjörnsson; Pija Lindenbaum; Jesper Lundqvist; Annette Skåhlberg; Per Gustavsson; Lisen Adbåge;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Vid min granskning av mottagandet av de sex böcker jag har behandlat i denna uppsats kan man se vissa likheter och skillnader hos recensenter och bloggare. Att gestalta könsöverskridande hos flickor verkar överlag vara lättare än när det gäller pojkar och inte alls lika uppmärksammande. LÄS MER