Sökning: "användandet av facebook"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden användandet av facebook.

 1. 1. Characterizing the Third-Party Authentication Landscape : A Longitudinal Study of how Identity Providers are Used in Modern Websites

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Josefsson Ågren; Oscar Järpehult; [2021]
  Nyckelord :Third Party Authentication; Authentication; Third-party Single Sign On; OpenID; OpenID connect; Oauth; TLS; Web Security; Identity Provider; Relying Party; IDP; RP; Longitudinal Analysis; Web Crawler; Selenium; Google; Facebook; Twitter; Apple;

  Sammanfattning : Third-party authentication services are becoming more common since it eases the login procedure by not forcing users to create a new login for every website thatuses authentication. Even though it simplifies the login procedure the users still have to be conscious about what data is being shared between the identity provider (IDP) and the relying party (RP). LÄS MER

 2. 2. Ambulance CPR Application : Using cross-platform mobile development

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Omar Alfakir; Viktor Larsson; [2021]
  Nyckelord :Cross-platform frameworks; React Native; CPR; Cardiopulmonary resuscitation; HIT; Moblie Applications;

  Sammanfattning :  The overall purpose of this project is to develop a cross-platform CPR (cardiopulmonary resuscitation) application mainly for iOS and Android devices. This application aims to guide healthcare workers in the different processes and expected medication during cardiac arrest, which can often be a fast-paced and stressful scenario. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som möjliggör säkerhetsmedvetenhet inom smarta hem

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Felix Holmertz; Marcus Backlund; [2021]
  Nyckelord :internet of things; smarta hem; säkerhetsmedvetenhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska användares uppfattningar och åsikter kring säkerhetsmedvetenhet av IoT-artefakter. För att möjliggöra studien har förarbetet varit en viktig del. Förarbetet har skett genom att djupdyka inom ämnet IoT och säkerhet i olika vetenskapliga databaser. LÄS MER

 4. 4. Proteintillskott eller inte? : en studie om intag av protein och inställningen till proteintillskott hos styrketränande män

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Simon Johansson; Marcus Dickson; [2020]
  Nyckelord :Exercise; eating registration; food supplements; protein; attitude; Träning; kostregistrering; kosttillskott; protein; inställning;

  Sammanfattning : Inledning: Den svenska träningstrenden fortsätter enligt stadiums årliga undersökning om svenskarnas träningsvanor. Enligt Livsmedelsverket är kosttillskott ett komplement som ska konsumeras utöver den vanliga kosten, och motiveringen till att idrottare använder kosttillskott är exempelvis för att skydda hälsa och prestation. LÄS MER

 5. 5. Är digitala HRM-verktyg som ett dåligt Facebook? : En kvalitativ studie om HR-medarbetares uppfattningar om användandet av digitala HRM-verktyg

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anna Andersson; Louise Agerman; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; HRM-verktyg; e-HRM; HR-transformation; HR-medarbetare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om hur HR-medarbetare uppfattar användandet av digitala HRM-verktyg i sitt dagliga arbete. Syftet preciseras genom de tre frågeställningarna; Vad kännetecknar användandet av HRM-verktyg i en HR-medarbetares dagliga arbete? Vilka konsekvenser får användandet av digitala HRM-verktyg för HR-funktionens arbete? Vilka konsekvenser får användandet av digitala HRM-verktyg för anställda och chefer i organisationen? Studien är av kvalitativ karaktär och baseras på en fenomenografisk metodansats för att undersöka informanternas uppfattningar om digitala HRM-verktyg. LÄS MER