Sökning: "användaracceptans"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet användaracceptans.

 1. 1. Gymnasielärares upplevelser av digitaliserad distansundervisning : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap; Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap

  Författare :David Ahlström; Denise Peterson; [2021]
  Nyckelord :digitalisering; distansundervisning; användaracceptans;

  Sammanfattning : Som följd av pandemin covid-19 och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten tvingadesgymnasieskolor i Sverige att anpassa sin undervisning till distansundervisning. Digitalaverktyg blev därför en viktig del för gymnasielärare för att kunna fortsätta undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Klippt och skuret för ett digitalt samhälle : Användaracceptans av en digital servicetjänst under covid-19 med utgångspunkt i UTAUT

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Mattias Tengstrand; Erik Kruse; [2021]
  Nyckelord :Användaracceptans; digitala servicetjänster; covid-19;

  Sammanfattning : User acceptance measures the willingness to use an information system. The user acceptance has been challenged by covid-19 as customers demand more from companies. Cutters is a new type of digital service and is a hair salon that offers drop in via bookings through its app. LÄS MER

 3. 3. Vad påverkar användaracceptans hos användare av nya informationssystem? : En undersökning om användaracceptans av Uppsala Universitets nya examinationssystem Inspera Assessment

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Max Mohlin; Viktor Abrahamsson; [2020]
  Nyckelord :Inspera Assessment; Användaracceptans; Technology acceptance model 2; TAM 2; Externa faktorer; Upplevd användbarhet; Upplevd användarvänlighet;

  Sammanfattning : The introduction of new information systems in different types of organizations is becoming more and more frequent in today's modern and digitized society. A common problem is that the new systems fail to reach user popularity. It is therefore important to ensure that the new systems that are introduced are accepted by the users. LÄS MER

 4. 4. Ett system, flera perspektiv : En studie om olika användares upplevelse av lärplattformar inom för- och grundskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Alexander Lindberg; [2020]
  Nyckelord :UX; användarupplevelse; användaracceptans; HCI; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ses digitalisering som en självklarhet. Den ställer dock krav på organisationeroch människor att anpassa sig för att kunna ta del av de många fördelar som följer. Inom skolansker en del av digitaliseringen genom införandet av så kallade lärplattformar, eller LMS. LÄS MER

 5. 5. Assessing Performance Gains of a P2P System Based on User Acceptance : A Case Study on National Real-Estate Companies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Johan Dahl; Benjamin Lingius Cerda; [2019]
  Nyckelord :Procure-to-Pay; P2P; E-procurement; The Unified theory of Technology Acceptance and Use of Technology; UTAUT; Procure-to-Pay; P2P; E-procurement; Inköpsprocess; UTAUT; Användaracceptans; Systemimplementation;

  Sammanfattning : The Unified theory of Technology Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model suggest that the user acceptance before adopting a technology will greatly affect how the technology is accepted, and in effect its impact and performance in the organisation. A technology that is having an increasing presence in organisations is Procure-to-Pay (P2P) systems. LÄS MER