Sökning: "användaravtal"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet användaravtal.

 1. 1. Informationssäkerhetsrisker inom Software as a Service användaravtal : Kategoriserar slutanvändares förståelse för användaravtal och dess informationssäkerhetsrisker.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Linnea Lindgren; Linn Jansson; [2020]
  Nyckelord :SaaS; informationssäkerhetsrisker; användaravtal; SLA; moln; digitala rättigheter;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt användaravtal inom Software as a Service tjänster. Målet var att skapa en bild om användares förståelse och riskmedvetenhet av användaravtal samt leverantörers skyldigheter ur en användarsynpunkt. LÄS MER

 2. 2. Avtalsingåendet i det digitala samhället : Problem avseende standardiserade användaravtal och dess förhållande till den svenska avtalsrätten

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johan Friman; Johan Serander; [2018]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Standardavtal; Avtalsingående; Användaravtal; Viljeförklaring; Avtalslagen; Anbud; Accept; Avtalsbundenhet; Avtalstolkning; Elektroniska standardavtal;

  Sammanfattning : Den ökade digitaliseringen av världsmarknaden har gett upphov till en uppsjö nya former av avtal samt metoder för att uppnå avtalsbundenhet. Samtidigt som denna utveckling öppnat upp för företag att nå ut till en större kundkrets genom så kallade standardiserade användaravtal, har problem uppkommit i den svenska avtalsrätten att enligt gamla modeller definiera avtalen och dess uppkomst. LÄS MER

 3. 3. Surebets - En riskfri investering? : En studie om riskbeteende och arbitrageutnyttjande på oddsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Alexander Andersson; Josefin Zakrisson; [2018]
  Nyckelord :Arbitrage; Surebets; Prospect theory; Unsystematic risk; Behavioral economics; Arbitrage; Surebets; Prospektteorin; Osystematisk risk; Beteendeekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka individers riskbeteende vid investeringar samt få en djupare förståelse för arbitrage och den osystematiska risken som är involverad när en individ utnyttjar arbitragemöjligheter. För att undersöka detta har en avgränsning gjorts till oddsmarknaden och riskfritt arbitrageutnyttjande i form av Surebets. LÄS MER

 4. 4. Reklam på sociala medier – personlig eller integritetskränkande? : En studie om användares syn på individ anpassad reklam

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Pernilla Stagnebo; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; Datainsamling; Reklam; Facebook; Big data; Individanpassad reklam;

  Sammanfattning : Många företag fokuserar sin reklam på sociala medier idag då de kan, utifrån användarnas beteende, utforma reklam som passar varje individ. Facebook har 2.2 miljarder aktiva användare världen över och är därmed en tacksam plats för företag att annonsera på. LÄS MER

 5. 5. Facebook-användares kännedom och attityd rörande Facebooks användaravtal i förhållande till användarnas beteende

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Carin Harrysson; [2015]
  Nyckelord :Sociala medier; Sociala nätverk; Facebook; Personlig information; Användarvillkor; Onlinebeteende; Attityd;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar det sociala nätverket Facebooks mest aktiva användare, personer mellan 16 och 25 år. Studien studerar skälen bakom varför många väljer att inte sätta sig in i detalj i Facebooks användarvillkor och policy för dataanvändning, samt vilken attityd dessa användare har i frågan om avtalen i förhållande till användarnas beteende på Facebook. LÄS MER