Sökning: "användarbehov"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet användarbehov.

 1. 1. AP&T Machine and Line Usability : A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fanny Åkerström; [2019]
  Nyckelord :Usability; user experience; user needs; human-machine interaction; press hardening; industry; digitalization; automation; production solution; development; Användarvänlighet; användarupplevelse; användarbehov; HMI; presshärdning; industri; digitalisering; automation; produktionslösning; utveckling;

  Sammanfattning : Automation and digitalization are developing at a high pace and it is important to keep the focus on human-machine interaction. It is becoming more and more important that the usability in machines and lines is related to the development so that the performance and availability of the production processes in the industry are not adversely affected. LÄS MER

 2. 2. Product development in low income markets : Identifying user needs and approaches in design in a low income market, with focus on the water filtration market in Malaysia

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :NATALIA LINDGREN; JULIA HEDE MORTENSEN; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The water situation in Malaysia is not ideal. Due to the unsatisfactory quality of the piped water, the demand of domestic water filters in Malaysia is increasing. At the same time, 40 percent of the Malaysian population are described as a low income group who are especially vulnerable against increases in living costs. LÄS MER

 3. 3. Exploring the User Experience in Continuous Glucose Monitoring Systems

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sara Olsson; Sabina Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Continuous; Glucose; Monitoring; Systems; Design; Diabetes; User; Experience; UX; User-Needs;

  Sammanfattning : Typ 1-diabetes kräver ordentlig uppsyn dag och natt för att upprätthålla ett fungerande liv. Idag använder människor allt oftare kontinuerlig glukosövervakning (CGM) för att hantera sin diabetessjukdom. Detta system mäter blodsockernivån genom en sensor som placeras på användarens hud. LÄS MER

 4. 4. Individuella koppar : Co-design, mänskliga behov och teknikbaserad produktdesign

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Annelie Hultman; [2018]
  Nyckelord :individuella koppar; Annelie Hultman; mänskliga behov; co-design; 3D-printning; porslinslera; lerprintning; användarstudier; itterationer;

  Sammanfattning : Projektet "Individuella Koppar" - som jag sammanfattar i denna rapport - är uppbyggd kring ett antal teman, dessa är: teknik, användarbehov, co-creation och gestaltning.   Mitt arbete grundar sig i hur majoriteten av massproducerade produkter i dagens samhälle inte tar hänsyn till de olikheter, begränsningar och möjligheter som våra kroppar har. LÄS MER

 5. 5. Designing a User-Centered Music Experience for the Smartwatch

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Oscar Linger; [2018]
  Nyckelord :User-Centered Design; Smartwatches; Music Experiences; Music Recommendation Systems; Gestures;

  Sammanfattning : With a rapid growth in smartwatch and smartwatch audio technologies, there is a lack of knowledge regarding user needs for smartwatch audio experiences and how those needs can be satisfied through user-centered design. Previous smartwatch user behavior studies suggest that audio app usage is not a primary use case for the smartwatch. LÄS MER