Sökning: "användarbehov"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet användarbehov.

 1. 1. AP&T Machine and Line Usability : A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fanny Åkerström; [2019]
  Nyckelord :Usability; user experience; user needs; human-machine interaction; press hardening; industry; digitalization; automation; production solution; development; Användarvänlighet; användarupplevelse; användarbehov; HMI; presshärdning; industri; digitalisering; automation; produktionslösning; utveckling;

  Sammanfattning : Automation and digitalization are developing at a high pace and it is important to keep the focus on human-machine interaction. It is becoming more and more important that the usability in machines and lines is related to the development so that the performance and availability of the production processes in the industry are not adversely affected. LÄS MER

 2. 2. Improvement of Container Placement Using Multi-Objective Ant Colony Optimization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Benjamin Burvall; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : High resource requirements on software containers lead to the need for cloud users to find an optimal placement for each container to maximize the resource utilization in the cloud environment. Previous methods have scheduled containers in a cloud environment, optimizing a single objective, both in theory and practice. LÄS MER

 3. 3. Understanding and Improving the Utilization of Web and Mobile GIS Solutions for Outdoor Environment Management

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Lea Zuna; [2019]
  Nyckelord :GIS; web- and mobile GIS; outdoor environment management; contextual design; user-centered design;

  Sammanfattning : Trees, plants, water,playgrounds, green areas and benches are just a few out of many components thatforms a pleasant outdoor environment. Not only are management and maintenancenecessary to keep the environment clean and nice for everybodys well-being, butalso documentation and records of geographic data representing the outdoorenvironment. LÄS MER

 4. 4. Product development in low income markets : Identifying user needs and approaches in design in a low income market, with focus on the water filtration market in Malaysia

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :NATALIA LINDGREN; JULIA HEDE MORTENSEN; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The water situation in Malaysia is not ideal. Due to the unsatisfactory quality of the piped water, the demand of domestic water filters in Malaysia is increasing. At the same time, 40 percent of the Malaysian population are described as a low income group who are especially vulnerable against increases in living costs. LÄS MER

 5. 5. Exploring the User Experience in Continuous Glucose Monitoring Systems

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sara Olsson; Sabina Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Continuous; Glucose; Monitoring; Systems; Design; Diabetes; User; Experience; UX; User-Needs;

  Sammanfattning : Typ 1-diabetes kräver ordentlig uppsyn dag och natt för att upprätthålla ett fungerande liv. Idag använder människor allt oftare kontinuerlig glukosövervakning (CGM) för att hantera sin diabetessjukdom. Detta system mäter blodsockernivån genom en sensor som placeras på användarens hud. LÄS MER