Sökning: "användarbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet användarbeteende.

 1. 1. Webbanalys inom e-handel: revideringar av webbsidor baserat på insikter från användarbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Marcus Nilsson; Jonatan Pålsson; Edvin Turkic; [2020]
  Nyckelord :webbanalys; användningsmetoder; e-handel; användningsproblem; användbarhet; Google Analytics; Business and Economics;

  Sammanfattning : Webbanalys är sättet vi mäter hur kunder interagerar med vår webbsida. Med hjälp av webb-analys kan vi förbättra kunders upplevelser online. Tidigare var webbanalys en resurskrävande process och sedan tillkomsten av kostnadsfria verktyg som exempelvis Google Analytics, har det blivit lättare att utföra webbanalys in-house. LÄS MER

 2. 2. Secure Self-Reconfiguring Services to Mitigate DoS Attacks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Silvan Zeller; [2019]
  Nyckelord :Rule-Based IDS; Runtime Verification; Domain Attacks; Self-Reconfiguring Systems;

  Sammanfattning : Protecting web services from cyber attacks is a complex problem requiring many layers of defense and mitigation strategies. Out of the diverse range of attacks, denial of service (DoS) attacks on the business logic – or the domain – are poorly studied and no widely accepted general-purpose software product to prevent these attacks exists today. LÄS MER

 3. 3. Ansvar och dilemman vid applikationsutveckling för mobila enheter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Sanna Lauri; Hanna Mattson; [2019]
  Nyckelord :Applikationsutveckling; Oavsiktliga konsekvenser; Digitalisering; Ansvarstagande; Användarbeteende och Designriktlinjer;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av samhället har inneburit stora förändringar för både verksamheter och privatpersoner, såväl möjligheter som utmaningar. Från det att iPhone introducerats har utvecklingen av både smartphones och nya digitala tjänster fått en explosiv tillväxt. LÄS MER

 4. 4. Using Markov Decision Processes and Reinforcement Learning to Guide Penetration Testers in the Search for Web Vulnerabilities

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anders Pettersson; Ossian Fjordefalk; [2019]
  Nyckelord :Markov decision process; Reinforcement learning; Machine learning; Web vulnerabilities; Attack surfaces; Hacking; Bug Bounty;

  Sammanfattning : Bug bounties are an increasingly popular way of performing penetration tests of web applications. User statistics of bug bounty platforms show that a lot of hackers struggle to find bugs. LÄS MER

 5. 5. Assessing the environmental impacts of a tool rental service from Husqvarna using Life Cycle Assessment  Confirmation that the opposition is completed

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Mirjami Heiska; [2019]
  Nyckelord :life cycle assessment LCA ; environmental impact; product-service-system PSS ; rental;

  Sammanfattning : To decouple ever-increasing production and the related environmental impacts, collaborative use of products and product-service-systems including rental services can help to intensify the use of products during their designed lifetimes. While these approaches present potential to decrease environmental impacts compared to traditional linear product sales, they need to be assessed with a holistic scope to avoid counterintuitive trade-offs. LÄS MER