Sökning: "användarbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet användarbeteende.

 1. 1. Användarupplevelse på webben under skiftande tekniska förutsättningar : en fallstudie av ett implementationsprojekt

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Karl Brisland; [2018]
  Nyckelord :användarupplevelse; användbarhet; UX; plattformsoberoende; dynamik; prestanda; webbutveckling; automatisering;

  Sammanfattning : Denna rapport dokumenterar utvecklingen av en interaktiv tidslinje i webbformat, med högt ställda krav på utseende, funktion, visuella effekter samt konsekvent användarupplevelse på olika plattformar. Implementationen utfördes utifrån teoretiska riktlinjer som erhållits genom litteraturstudier och därefter värderades utfallet dels genom att bedöma dess efterlevnad av dessa riktlinjer och dels genom en användarstudie med ett flertal olika enheter. LÄS MER

 2. 2. Modelling user interaction at scale with deep generative methods

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Beatrice Ionascu; [2018]
  Nyckelord :generative model; deep learning; variational auto-encoder; convolutional neural network; time-series; data reconstruction;

  Sammanfattning : Understanding how users interact with a company's service is essential for data-driven businesses that want to better cater to their users and improve their offering. By using a generative machine learning approach it is possible to model user behaviour and generate new data to simulate or recognize and explain typical usage patterns. LÄS MER

 3. 3. Det sa bara ”klick” : en studie om länkar och länketiketter på Volvo Construction Equipments webbplats

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Bergman; [2018]
  Nyckelord :informationsarkitektur; länketiketter; webbplats-studie; navigationsingångar; användarbeteende; konverteringsgrad; webbanalysverktyg;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to explore how links and labels are used on the project collaborator’s – Volvo Construction Equipment’s – websites through web analysis tools. Whether there’s a correlation between user’s web behavior and their choice of navigation channel and clicked link label, and what effect placement, label and design have on the conversion rate of a link was explored by using structured observation and a combined field experiment and A/B test. LÄS MER

 4. 4. Predicting user churn on streaming services using recurrent neural networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Helder Martins; [2017]
  Nyckelord :churn prediction; streaming services; LSTM; RNN;

  Sammanfattning : Providers of online services have witnessed a rapid growth of their user base in the last few years. The phenomenon has attracted an increasing number of competitors determined on obtaining their own share of the market. LÄS MER

 5. 5. Correlation of User Behaviour Patterns and Assignment Supplements in KTH-GitHub Repositories

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Jonas Isacson; Emil Lindblom; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the increased popularity and usage of GitHub, universities such as KTH have chosen to include it in their Computer Science curriculum. Furthermore, the interest for mining GitHub-repositories has shared a similar increase. LÄS MER