Sökning: "användarforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet användarforskning.

 1. 1. TV vs. Play : En kvalitativ undersökning om tv- och playtjänst-vanor hos två olika generationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Jakobson; Isa Modigliani; [2019]
  Nyckelord :streaming; traditionell tv; tablå-tv; användarforskning; generationsskillnader;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att belysa eventuella skillnader och förändringar i två olika generationers användning och relationer till traditionell tv och play-tjänster. Forskningsfrågorna ville ha svar på detta samt motiveringen bakom och även om det fanns generationsrelaterade mönster när det kom till relationerna till tablå-tv och playtjänster. LÄS MER

 2. 2. DESIGNING INTERACTIVE CARPET AND EVALUATING THE ARTIFACT WITHIN ACTIVITY THEORY

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Yeji Hong; [2018]
  Nyckelord :user experience; user research; interactive artifact; activity theory; design process; användarupplevelse; användarforskning; interaktiv artifakt; aktivitetsteori; designpro cess;

  Sammanfattning : When people are stressed, they are likely to walk faster. Research indicates that walking speed is an indicator of pace of life, with a faster walking speed in urban areas. Based on empirical data, I designed and developed a prototype of an interactive carpet for encouraging users on the carpet to slow down and thus to relax more. LÄS MER

 3. 3. Livsmedelshandelns Underrepresentation inom E-handel: Ur Konsumentens Perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oliver Persson; [2018]
  Nyckelord :Livsmedelshandel; E-handel; Användarforskning.;

  Sammanfattning : E-handelns utveckling har förändrat hur vi ser på och handlar allt från kläder och böcker, till hemelektronik. Medan stora delar av dessa branscher idag drivs online, finns det en bransch som oavsett välfungerande alternativ, ändå inte följt e-handelns utveckling - livsmedelshandeln. LÄS MER

 4. 4. The Role of User Interface Design in a Digital Document Reader

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nam Pham; Yurou Zhao; [2018]
  Nyckelord :navigating experience; digital document reader; human-centered design; human-computer interaction; front-end development; user interface design; user experience; design analysis; user research; design process; efficiency analysis; Axure; Navigationserfarenhet; digital dokumentläsare; human-centrerad design; interaktion mellan människor och datorer; front-end-utveckling; användargränssnitt; användarupplevelse; designanalys; användarforskning; designprocess; effektivitetsanalys; Axure;

  Sammanfattning : User Interface Design is the center concept of this thesis. It was used throughout this thesis in order to remedy the design issue of a product called Loredge. Loredge was a digital document reader that contained a Library page with a very simple design. LÄS MER

 5. 5. "Kan vi sända det live?" : En studie om livetrenden bland webbaserade tidningar – publikens efterfrågan i jämförelse med redaktionernas utbud

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Anna Linde; Hanna Ek Lilja; [2018]
  Nyckelord :Aftonbladet; användarforskning; livesändning; Mittmedia; nyhetsvärdering; medielogik; receptionsforskning;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger till största del på en kvantitativ publikundersökning, vars syfte är att undersöka en mindre grupp (Stockholmsbor i åldern cirka 20–40 år) av mediepubliken och deras inställning till och åsikter om livesändningar på webben. Som ett komplement till publikundersökningen intervjuas en chef och en reporter på nyhetsredaktionerna bakom Aftonbladet och Nynäshamns Posten. LÄS MER