Sökning: "användargränssnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 498 uppsatser innehållade ordet användargränssnitt.

 1. 1. Development of Visualisation Methods and User Interface for Analysis of Call Flows in Communication Services

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Leo Frössling; Oskar Hernberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract With the rapid increase of bandwidth and complexity in the network of communicationsservice providers, there is need for effective troubleshooting to maintain troublefree networks and in turn high customer satisfaction. An important tool in troubleshootingis visualisation of call flows and messages in the network. LÄS MER

 2. 2. Usability Principles for (Re)Design of User Interface of Emergency Handling Programs : Case Study on a Tool for Decision Support amidst a Nuclear Emergency: RASTEP

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marita Liposinovic; [2020]
  Nyckelord :Usability; case study; emergency handling programs; stress; user experience; redesign; GUI; RASTEP.; Användbarhet; fallstudie; nödhanteringsssystem; stress; användarupplevelse; redesign; GUI; RASTEP.;

  Sammanfattning : Highly stressful situations have a prominent influence on the human psyche and it is crucial to take this into account when designing and evaluating software used predominantly in nerve wrecking situations. Lack of principles for design and evaluation of design of emergency handling software programs allows for graphic interface solutions that leave room for mistakes and slips in an environment where making an error can have catastrophic consequences. LÄS MER

 3. 3. Skapa appar där det glappar : En fallstudie om uppfyllelse av verksamhetsbehov och anpassning av affärssystem med hjälp av en low-code BPM-plattform

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Agnes Alm; David Mellheden; [2020]
  Nyckelord :low-code BPM platform; ERP system; business needs; customization needs; application; integration; mobile ERP; low-code BPM-plattform; affärssystem; verksamhetsbehov; anpassningsbehov; applikation; integration; mobilitet;

  Sammanfattning : Många verksamheter använder idag affärssystem för att styra sin verksamhet, stötta processer och hantera sin information. Affärssystem är från grunden generiska system som är ämnade att passa många olika typer av verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Intelligenta Grafiska Användargränssnitt: Attityder och behov från utvecklare och användare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Victor Persson; Hanna Fellwing; [2020]
  Nyckelord :informationssystem; användargränssnitt; grafiska användargränssnitt; textbaserade användargränssnitt; intelligent användargränssnitt; användbarhet; informationsöverflöd; GUI; CLI; IGUI;

  Sammanfattning : Användargränssnitt har under de senaste decennierna utvecklats i flera olika riktningar och genomgått konstant förändring. De första användargränssnitten bestod av enkla men effektiva textbaserade kommandoradsgränssnitt. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av Game User Experience Satisfaction i VR och på skärm

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Yad Emin; [2020]
  Nyckelord :Human Computer Interaction; VR; Virtual reality; VR vs. monitor; Game User Experience Satisfaction Scale; GUESS; Design; Usability testing; Human-Centered Design; User-centered design; User Interface; User Experience; Människa-datorinteraktion; interaktionsdesign; VR; Virtual reality; VR kontra skärm; Game User Experience Satisfaction Scale; GUESS; Design; Användbarhetstestning; Human-Centered Design; User-centered design; användargränssnitt; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna masteruppsats var att undersöka skillnaden i Game User Experience Satisfaction (GUESS) vid användning av SimProv, både i VR (Oculus Rift) och på skärm. SimProv är en spelliknande klassrumssimulation. Studien avsåg även finna potentiella problem som användaren kunde stöta på under testsessionen. LÄS MER