Sökning: "användarinriktad"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet användarinriktad.

 1. 1. Användaren i fokus : En studie om användarinvolvering och dess betydelse på IT-implementeringar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Albin Tulevall; Carl Linde; [2017]
  Nyckelord :User-involvement; IT-implementation; user; participatory; user-centred; Användarinvolvering; IT-implementering; användare; användarinriktad; användarcentrerad;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om användarinvolvering underlättar IT-implementeringar. Teknikens snabba framväxt påverkar organisationer i den grad att de måste implementera IT förr eller senare. Samtidigt finns det stora utmaningar med IT-implementeringar, de uppfyller sällan dess fulla potential eller bidrar med den förväntade nyttan. LÄS MER

 2. 2. SL-Access idag och imorgon : En användarinriktad studie om mänsklig interaktion med ett vitalt samhällssystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Mattias Lidén; [2016]
  Nyckelord :Public Transport; SL; SL Access; Reskassa; Education; User Experience; Nielsen s Heuristics; Kollektivtrafik; SL; SL Access; Reskassa; Pedagogik; Användarvänlighet; Nielsens heuristik;

  Sammanfattning : Då många av Stockholms invånare är beroende av SLs kollektivtrafik för att klara sin vardag är det viktigt att SLs kollektivtrafik fungerar som den ska. En förutsättning för detta är att systemet förser resenärer med en korrekt biljett för deras resor och SL med biljettintäkter. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av dokumentdatabas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Marie Lorentzon; Anders Lindstrand; [2002]
  Nyckelord :Systemteknik; Systemutveckling; databas; dokumentregistrering; Access; Visual Basic; System Development; database; document registration; Access; Visual Basic; Systemteknik;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete inom Programmet för Användarinriktad Systemutveckling vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Resultatet är en databasapplikation som är utvecklad specifikt för C.N.S. LÄS MER