Sökning: "användarnöjdhet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet användarnöjdhet.

 1. 1. Menu anchor interactors in mobile website contexts : The perceived usability of menu navigation on three different types of websites

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Annika Madejska; Alexander Persson; [2019]
  Nyckelord :menu; navigation; menu anchor interactor; menu systems; digital design; usability; user experience; smart phones; mobile user interfaces; meny; navigation; menyinteraktör; menysystem; digital design; användbarhet; användarupplevelse; smarta telefoner; mobila användargränssnitt;

  Sammanfattning : In 2018, there were 3.6 billion mobile internet users worldwide, which shows that digital designers have to tackle navigational patterns and menu anchor interactors for smartphone-sized screens early in their projects. LÄS MER

 2. 2. The effects of platform navigation guidelines on the usability of smartphone applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Josefine Martinsson; [2017]
  Nyckelord :HCI; Human Computer Interaction;

  Sammanfattning : As mobile devices become a larger part of modern society, understanding how they differ from desktop devices and how to design for them is becoming more relevant. Apple and Google have themselves published guidelines for how applications should be designed on iOS and Android, the two major operating systems on mobile devices today. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of the Profitability of Quality of Experience-based Resource Allocation Deployment in LTE Network : A Techno-economic Assessment based on Quality of Experience in Video Traffic

  Master-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Uri Arta Ramadhani; [2017]
  Nyckelord :Quality of Experience; radio resource management; video quality; mean opinion score; revenue loss; upplevad kvalitet; radio resurshantering; videokvalitét; medelvärde av graderingarna; inkomstförlust;

  Sammanfattning : In the current mobile telecommunication market, with slow growth in mobile subscriptions and increasing traffi demand, each mobile operator needs to manage their customer loyalty in order to maintain position in the market. To retain their customer's loyalty, the user quality of satisfaction needs to be preserved. LÄS MER

 4. 4. Dimensions of User Churn in a Mobile Health Application

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :MIRANDA ROST; [2016]
  Nyckelord :churn; user loyalty; mobile applications; health; churn; användarlojalitet; mobila applikationer; hälsa;

  Sammanfattning : Användarchurn är ett stort problem för mobile applikationer, och speciellt för älsoapplikationer. Eftersom mobila applikationer är en så ny industri finns det nästan ingen forskning om churn i mobila applikationer, och ingen forskning alls om fokuserad på churn i hälsoapplikationer. LÄS MER

 5. 5. Intranät och verksamhetsnytta: En fallstudie av Malmö Opera

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Daniel Svanholm; Victor Ricart; [2016]
  Nyckelord :Systemkvalitet; Informationskvalitet; Servicekvalitet; Systemanvändning Användarnöjdhet; Nettoeffekt; Information system success model; IKT; Likertskala; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens fokus ligger på att utvärdera hur moderna intranät används för att stödja informat- ionshantering inom en organisation, och om ett sådant informations-system kan generera verksamhetsnytta. Syftet är att vi vill bidra till en djupare förståelse om hur informations- och kommunikationsteknologin används för att stödja informationshantering och verksamhets- nytta. LÄS MER