Sökning: "användartest"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade ordet användartest.

 1. 1. An application that creates loops out of audio recordings

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jinwoo Yu; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En applikation för mobila enheter skapades för en målgrupp som bestod av barn i åldern 6–10 år. Applikationen ingick som en del av en större applikation som hette Clappen, som bestod av flera mindre applikationer. LÄS MER

 2. 2. A Concept Design for Personalized In-vehicle Infotainment in Car Sharing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Shuo Yang; [2021]
  Nyckelord :Human-computer interaction; Car sharing; Personalization; In-vehicle infotainment; Interaktion mellan människa och dator; bildelning; personalisering; Infotainment i fordonet;

  Sammanfattning : As a possible solution for environmental and social problems, car sharing is emerging. A number of studies have documented that personalization could increase convenience, comfort, and safety which becomes a shaping consumer trend, especially in cars. However, most studies in the field of personalization have only focused on privately-owned cars. LÄS MER

 3. 3. En applikation som skapar slingor av ljudinspelningar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jinwoo Yu; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En applikation för mobila enheter skapades för en målgrupp som bestod av barn i åldern 6–10 år.Applikationen ingick som en del av en större applikation som hette Clappen, som bestod av fleramindre applikationer. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av trovärdighet på webben : En studie av två webbsidors visuella design

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Nadia Dahlgren; [2020]
  Nyckelord :Web Design; Trustworthiness; Interface Design; Usability; Visual Design; Credibility Factors; Model; Webbdesign; Trovärdighet; Gränssnittsdesign; Användbarhet; Visuell design; Trovärdighetsfaktorer; Modell;

  Sammanfattning : More understanding is needed of how the visual design affects the user experience of trustworthiness in web design. Research has shown that the aesthetic part of web design is more important than previously thought and that more knowledge is needed in this area. LÄS MER

 5. 5. Hur energi fotavtryck kan förmedlas genom interaktion i augmented reality

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isak Pettersson; Gabriel Rosenberg; [2020]
  Nyckelord :Augmented Reality; HCI; Research through design; Exhibitions; Homo colossus; Energy footprint; ;

  Sammanfattning : Global uppvärmning är ett av nutidens största hot mot mänskligheten. Idag syftar många projekt och initiativ till att minska utsläppen av CO2, bland annat genom att inspirera människor till att minska sina individuella utsläpp. LÄS MER