Sökning: "användarupplevelse ux"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden användarupplevelse ux.

 1. 1. Developing Recommendations for a Mobile Pet Marketplace from a UX Perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Roxana Arroyo Pizarro; [2019]
  Nyckelord :UX; Experience design; Marketplace; Pets; Features;

  Sammanfattning : Despite the importance of pets in people’s lives and the possible emotional value of purchasing a pet, there is a lack of niche pet marketplaces. There is also a gap in research regarding the design of online marketplaces for finding pets and how users experience them. LÄS MER

 2. 2. UX-metoder som kompletterar användbarhetstest genom att mäta tillfredsställelse : En fallstudie för att validera identifierade metoder

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Felicia Baaz; Jennie Åkesson; [2019]
  Nyckelord :UX; user experience; usability; product development; UX; användarupplevelse; användbarhet; produktutveckling;

  Sammanfattning : This study has been carried out in collaboration with the company RISE and the group UX Insights, who works with methods to test a product’s usability and ergonomics. The purpose of the study was to find complementary UX methods for usability tests, and to test the methods for verifying whether the selected methods really generate complementary information, as it was requested by the UX Insights group. LÄS MER

 3. 3. Spelmekaniker - en granskning av deras lagförenlighet och med användarupplevelsen i fokus : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sebastian Santinelli; [2019]
  Nyckelord :User Experience UX ; iGaming; Gambling; Motivation; Gamification; Game Mechanics; Game Design; Game Development; Gamification; Gambling Addiction; Problem Gambling; Gambling Disorder; Responsible Gambling; Användarupplevelse UX ; iGaming; Hasardspel; Motivation; Gamification; Spelmekaniker; Speldesign; Spelutveckling; Spelberoende; Problemspelande; Spelstörning; Ansvarsfullt spelande;

  Sammanfattning : Gamification kan enklast beskrivas som tillämpningen av speldesignselement i en kontext orelaterad till spel. Gamification-mekaniker används inom nätkasinobranschen som ett medel för att engagera slutanvändarna och skapa interaktion mellan användaren och systemet. LÄS MER

 4. 4. Design av ärendehanteringssystem för skilda målgrupper

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Elin Sakurai; Maria Jernsax; [2019]
  Nyckelord :användarcentrerad process; ärendebaserad verksamhet; användbarhetsutvärdering; användarupplevelse UX ; visualisering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : När man skapar en produkt är det inte ovanligt att olika målgrupper ska använda produkten. Detta medför att målgrupperna kommer att ha olika erfarenheter, och därmed riskera att skapa olika konceptuella modeller av produkten. LÄS MER

 5. 5. What’s up AI?! : En undersökning kring människoliknande beteende hos chatbotar och dess påverkan på användarupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Nina Svenningsson; [2019]
  Nyckelord :Chatbot; AI; User experience; Uncanny valley; Humanness; UX-design; Conversation design; Chatbot; AI; Användarupplevelse; Uncanny valley; Kusliga dalen; Människolikhet; UX-design; Konversationsdesign;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens (AI) sprider sig genom samhället och används mer och mer inom flera olika områden. Chatbotar är en populär form av social AI som använder sig av naturligt språk för att kommunicera med användare. Det finns olika åsikter kring huruvida en chatbot ska prata och bete sig människolikt eller inte. LÄS MER