Sökning: "användarupplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 379 uppsatser innehållade ordet användarupplevelse.

 1. 1. Integration av Utvecklingsmiljöer för en Främjad Användarupplevelse

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Lukas Skog Andersen; [2021]
  Nyckelord :UX; UX-design; system science; design science; design theory; memory; prototyping; UX; UX-design; design vetenskap; design teori; minne; prototyping;

  Sammanfattning : Dagens allt mer komplexa utvecklingsmiljöer gör att det blir viktigare att användaren hartillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Ett stort problem med dagens utvecklingsmiljöersom används vid utveckling av ärendehanteringssystem är att de ej är integrerade vilket medföratt användaren måste flytta information mellan system manuellt. LÄS MER

 2. 2. Investigating How Design of a Mobile Application Affects Cognitive Load : UI Development of a Mobile Application for the Volvo Group IT

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Madeleine Englund; Sarah Lorenzo; [2021]
  Nyckelord :cognitive load; user experience; user interface; design; mobile application; kognitiv belastning; användarupplevelse; användargränssnitt; design; mobilapplikation;

  Sammanfattning : Nowadays when most people are used to smartphones the Volvo Group IT would like to look into the use of mobile devices in the production and design an application which can be used in the painting process at the Umeå plant. When learning a new system, whether it is on a computer or a mobile platform, it is crucial for the users’ performance to develop the system in accordance with their needs and wishes. LÄS MER

 3. 3. Slutet gott allting gott? Peak-end rule och användarupplevelsen av ett webbformulär

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hadi Hussein; Rebecca Lindström; [2021]
  Nyckelord :Peak-end rule; user experience; cognitive bias; cognitive psychology; interactive interface; human-computer interaction; Peak-end rule; användarupplevelse; kognitiv bias; interaktivt gränssnitt; människa-datorinteraktion;

  Sammanfattning : Det ställs allt högre krav på interaktiva system idag. Centralt är att de ska tillgodose användarens behov – inte minst användarens känslor och upplevelser. LÄS MER

 4. 4. Analysing User Viewing Behaviour in Video Streaming Services

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ioannis Markou; [2021]
  Nyckelord :log analysis; user viewing demand; over the top; proactive resource scaling; time series forecasting; log analys; användarens visningsbehov; streamingtjänster; proaktiv resursskalning; videostreaming; prognoser av tidsserier;

  Sammanfattning : The user experience offered by a video streaming service plays a fundamental role in customer satisfaction. This experience can be degraded by poor playback quality and buffering issues. These problems can be caused by a user demand that is higher than the video streaming service capacity. LÄS MER

 5. 5. User Interface Design for Promoting Wellness : An Application User Interface with a Focus on Usability and Encouragement of Physical Activity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ida Nyman; Malin Norén; [2021]
  Nyckelord :Industrial design engineering; user experience; user interface; usability; nudging; motivation; workout application; Teknisk design; användarupplevelse; användargränssnitt; användbarhet; nudging; motivation; träningsapplikation;

  Sammanfattning :   Good health amongst employees is essential for an organization, and it is well known that exercise and daily movement have an enormous impact on our health. Physical activity can decrease sick leave and give the employees more energy for their work. LÄS MER