Sökning: "användarupplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 528 uppsatser innehållade ordet användarupplevelse.

 1. 1. User experience of the login flow in Duo : A study of user perception of trust, reliability and communicated soft values in user interface design of a login f low

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Josephine Kvarnberg; [2023]
  Nyckelord :user experience; user interface; login; soft values; användarupplevelse; användargränssnitt; inlogg; mjuka värden;

  Sammanfattning : User interface design should provide meaningful and relevant experiences to the user. Users have different expectations on quality factors in services of different domains of usage. LÄS MER

 2. 2. Användaracceptans hos användare efter införande av IT-system : En fallstudie avseende användning av ett infört leverantörsfakturasystem

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linnea Ström; [2023]
  Nyckelord :Användaracceptans; Användarmotstånd; Användbarhet; Användarvänlighet; Användarupplevelse;

  Sammanfattning : När nya IT-system införs i en verksamhet är målet att skapa långsiktiga positiva effekter för ett företag. För att dessa effekter ska uppnås behöver organisationer säkerställa att IT-system används som det är tänkt och att användarna trivs och accepterar systemet som införts. LÄS MER

 3. 3. Lokala plattformar i en global värld : En kvalitativ studie om upplevd trovärdighet på delningsplattformar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Leo Årebrand Lindkvist; Gabriel Miiro; [2023]
  Nyckelord :Lokala plattformar; delningsplattformar; kvalitativ studie; upplevd trovärdighet; UX; UI; användarupplevelse; gränssnitt; digital medieproduktion; think-aloud; användartest; användarintervju;

  Sammanfattning : Through digital sharing platforms users can rent, exchange, rideshare and sell items without having to go to a physical marketplace. Although these sharing platforms have global reach, they don’t provide services in smaller cities, towns, and villages. LÄS MER

 4. 4. Gränssnittsdesign för optimal produkpresentation : Hur UX-design kan användas för produktpresentation och påverka användarupplevelse

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sofia Dinh; [2023]
  Nyckelord :UX design; user experience; product presentation; interface design; UX-design; användarupplevelse; produktpresentation; gränssnittsdesign;

  Sammanfattning : This study has been carried out in collaboration with BeKa SWEDEN AB with the aim ofinvestigating how optimal product placement and product presentation should take place on awebsite using UX design. The research question reads as follows: "How can UX design beused to create an optimal product presentation of a single product, and further improve theuser experience on a web page?". LÄS MER

 5. 5. Development of a Web Interface for the Dynamic Visualization of Evaluation Test Results to Improve the Follow-up for French Elite Athletes

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Lucas Minet; [2023]
  Nyckelord :Web Interface; Scientific Support for Performance; Athlete Follow-up; Evaluation Tests; Dashboards; Webbgränssnitt; Vetenskapligt stöd för prestationer; Uppföljning av idrottsutövare; Utvärderingstester; Instrumentpaneler.;

  Sammanfattning : Currently, the SEP laboratory has developed a system to automatically generate PDF reports summarizing the results of evaluation tests. This system works well in production but has several limitations. LÄS MER