Sökning: "användarupplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 463 uppsatser innehållade ordet användarupplevelse.

 1. 1. Validation of mHealth Applications for Behaviour Change : A Mixed-Method Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yingyuan Guo; [2022]
  Nyckelord :mHealth apps; behaviour change; validation; mixed-method; usability; app quality; mHealth-appar; beteendeförändring; validering; mixed-metod; användbarhet; appkvalitet;

  Sammanfattning : Context: The amount of Mobile Health (mHealth) applications to cultivate a healthy lifestyle or rehabilitate patients with physical or mental disabilities are increasingly available on app stores[1]. However, without a validation process, satisfactory results may not be obtained, especially for behaviour change apps. LÄS MER

 2. 2. Cycle Route Analysis : Mediating and Facilitating Participatory Cycle Planning

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Alix Lereculey-Peran; [2022]
  Nyckelord :Cycle planning; participatory planning; user experience; quality evaluation; communication; cycling advocacy; Cykelplanering; medborgardialog; användarupplevelse; kvalitetsutvärdering; kommunikation; ideellt organisationer;

  Sammanfattning : Cycling is recognised as a mode of transport with many health and environmental benefits yet remains relatively underfunded and lacks priority in many Swedish municipalities. Despite a will from the government to enhance sustainable transport, cycling is not given its rightful place in urban areas. LÄS MER

 3. 3. Predicting Quality of Experience from Performance Indicators : Modelling aggregated user survey responses based on telecommunications networks performance indicators

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christian Vestergaard; [2022]
  Nyckelord :Quality of Experience; Telecommunication; Regression; Long Short Term Memmory; Clustering; K-means; Gaussian Mixture Models; Användarupplevelse; Telekommunikation; Regression; Long Short Term Memmory; Klusteranalys; K-means; Gaussian Mixture Models;

  Sammanfattning : As user experience can be a competitive edge, it lies in the interest of businesses to be aware of how users perceive the services they provide. For telecommunications operators, how network performance influences user experience is critical. To attain this knowledge, one can survey users. LÄS MER

 4. 4. En studie om sökmotoroptimering och användarvänlighet : Google vs användare

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Josefine Persson; Lotta Ollander; [2021]
  Nyckelord :UX design; user experience; SEO; search engine optimization; UX-design; användarupplevelse; SEO; sökmotoroptimering;

  Sammanfattning : The purpose of this survey has been to investigate whether there are contradictions between user experience (UX) and search engine optimization (SEO), also called Google versus users. Professionals, in UX and SEO, have been asked to respond to a questionnaire regarding text and images within these two aspects. LÄS MER

 5. 5. Pay to win : En studie om mikrotransaktioners förändring av upplevelsen i onlinespel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Douglas Hallin; William Portin; [2021]
  Nyckelord :microtransactions; virtual products; virtual objects; gaming experience; user experience; online gaming; consumption value; flow; mikrotransaktioner; virtuella produkter; virtuella föremål; spelupplevelse; användarupplevelse; onlinespel; konsumtionsvärde; flow;

  Sammanfattning : Spel är en av de största underhållningsbranscherna, vilket ger utvecklare möjlighet till stor lönsamhet. Syftet med denna studie är att identifiera faktorerna för varför spelare känner behov avatt göra köp av virtuella produkter i onlinespel och hur det kommer att påverka spelupplevelsen. LÄS MER