Sökning: "användarupplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet användarupplevelser.

 1. 1. Can Consumer Wearables Provide Information for Stress Measurements?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Emilia Törnell; [2019]
  Nyckelord :Wearables; Heart rate; Accuracy; Feature; Effective; User experience.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Psychiatric diagnoses are growing as the most common reason for people in Sweden to leave in sick from work, and within this category, stress-related health problems is the largest. At the same time, a market of wearables is exploding with new ways to keep track of health. LÄS MER

 2. 2. Spelen som aldrig växte upp : Nostalgi och dess plats i användarupplevelser av spel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Amanda Hemgren; Natalie Esseen; [2019]
  Nyckelord :digitala spel; nostalgi; användarupplevelser;

  Sammanfattning : Since its commercial outbreak during the 1970’s, digital games have grown to become one of the foremost ways of entertainment. A recent trend that can be observed in the game industry is to remake old games, relaunch classic titles and develop new games in a distinct “retro” style. LÄS MER

 3. 3. UPPLEV GAMIFICATION : En studie om användarupplevelser av gamification samt dess upplevda syfte inom callcenters

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elin Lundberg; Linn Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Gamification; användarupplevelser; spelelement; psykologisk påverkan; beteendeförändring.;

  Sammanfattning : Gamification är ett relativt nytt fenomen som blir mer vedertaget i företagsvärlden. Kort beskrivet innebär det att spelmekanismer och spelelement implementeras i en icke-spelkontext, exempelvis inom ett informationssystem på ett företag. LÄS MER

 4. 4. Att tala eller inte tala, är det frågan? : En studie i användarupplevelser av att se teater med hjälp av talteknologi.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Axel Fjellborg; [2019]
  Nyckelord :Informatik; digital; medieproduktion; talsyntes; talteknologi;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine if a service that directly translates actors dialogue into different languages during a theatre performance could lead to inclusion of a broader audience. A secondary aim is to examine what is demanded of a service like this in order to generate a good user experience. LÄS MER

 5. 5. Att skapa användarupplevelser genom digitalisering med AI : en studie av faktorer för interaktion som påverkar användarupplevelser vid digitalisering med AI hos BUP

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för design; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för design

  Författare :Marita Hedström; Linda Åkerlund; [2018]
  Nyckelord :Användarupplevelse; AI; användbarhet; digitalisering; design;

  Sammanfattning :  I den här studien har vi undersökt vilka faktorer för interaktion som påverkar användarupplevelser vid digitalisering med AI (Artificiell Intelligens). Det vår analys och slutsats pekar på är faktorer som: otydlighet, inkonsekvens i interaktioner, brist på feedback och information men även personliga samtal och väntetider. LÄS MER