Sökning: "användarvänlighet."

Visar resultat 1 - 5 av 491 uppsatser innehållade ordet användarvänlighet..

 1. 1. Needs and requirements for the development and application of safe and cost-efficientmedical technology in low resource settings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Linda Maria Nummisalo; [2020]
  Nyckelord :Bangladesh; Medical Devices; Health Care;

  Sammanfattning : Growing populations and especially the growing proportion of elderly in the developing countries in South Asia pose an increasingly higher pressure on the health care systems in these countries. For example, in Bangladesh, a part of the pressure is currently eased by the unofficial health care workers called village doctors but with the cost of wrong diagnoses and unnecessary medications leading to excess use of e. LÄS MER

 2. 2. Personalised News in the World of Internet : Exploring solutions for a tailored news experience

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Amine Balta; [2020]
  Nyckelord :personalisation; customisation; user experience; tailored news; personalised news; customisable news; personalisering; anpassning; användarvänlighet; anpassat innehåll; personaliserade nyheter; anpassade nyheter;

  Sammanfattning : The landscape of news consumption has drastically changed, and so has the expectations. It is no longer about sitting at the breakfast table and reading the physical newspaper, the reader expects a well working digital solution. LÄS MER

 3. 3. Lösenordshantering bland anställda på IT-företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jamilla Johansson; Fredrik Bongcam; [2020]
  Nyckelord :information security; password; password security; password usage; IT companies; employees; PMT; CIA; informationssäkerhet; lösenord; autentisering; lösenordshantering; IT-företag; anställda; PMT; CIA;

  Sammanfattning : In 2019 over 60% of Swedish companies had their business processes digitalized, which mean that they need to protect the digitalized data and information. A common method for protecting digital information and data is by using authentication methods. One authentication method is by using passwords. LÄS MER

 4. 4. Orkestrering i Docker - Jämförelse mellan Docker Swarm och Kubernetes

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Pontus Dagerfall; Vilhelm Beijer; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en värld där ny teknik introduceras hela tiden kan det ibland vara svårt att välja vilka verktyg man ska använda. För att lösa en uppgift kan det finnas en uppsjö av olika program, applikationer och redskap tillgängliga, men hur vet man vilken som är bäst lämpad för den uppgiften man ska utföra? I den här rapporten är meningen att vi ska svara på den frågan när det specifikt handlar om orkerstreringsverktyg för Docker. LÄS MER

 5. 5. Java och framtiden : En studie av utvecklares attityder till lambda-uttryck 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Louise Heed; [2020]
  Nyckelord :Lambda expressions; Java; Object-oriented programming; Functional programming; Multi-paradigm Language; TAM; Technology Acceptance Model; Lambda-uttryck; Java; Objektorienterad programmering; Funktionell programmering; Multi-paradigmspråk; TAM; Technology Acceptance Model;

  Sammanfattning : Java, som i grunden är ett objektorienterat språk, fick vid uppdateringen till Java 8 år 2014 stöd för funktionell programmering och därmed stöd för användning av lambda-uttryck. Uppdateringen innebar att Java allt mer börjar dra gå från ett renodlat objektorienterat språk till så kallat multiparadigm-språk. LÄS MER