Sökning: "användarvänligt"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade ordet användarvänligt.

 1. 1. Utveckling av automatiserade designverktyg i AutoCAD och Excel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Maksymilian Mickiewicz; [2022]
  Nyckelord :AutoLISP; Visual Basic for Applications; AutoCAD; Excel; mjukvaruutveckling; AFRY;

  Sammanfattning : Dokumentation i form av tekniska ritningar och kretsscheman av olika slag är en viktig del av de flesta projekt. Många företag använder sig av olika CAD-program så som AutoCAD för att ta fram och bearbeta ritningar och kretsscheman. Ritningar brukar byggas upp av blockelement som innehåller attribut. LÄS MER

 2. 2. Visualisation of Real Time Data for Public Bathing Sites in Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Simon Damberg; Sebastian Grönlund; Rasmus Kreku Hofvander; Theo Meier Ström; Marcus Vesterlund; [2022]
  Nyckelord :uppsala; beach; bathing site; iot; visualisation; water temperature; water data; open data; public api; vue; .net; uppsala; strand; bad; badplats; iot; visualisering; vattentemperatur; vattendata; öppna data; öppen data; publik api; vue; .net;

  Sammanfattning : Uppsala Municipality has, through previous projects, tried to communicate information about public bathing sites on a map by having employees manually look up temperature readings before posting them on Facebook. The projects have shown to be an inefficient use of resources. LÄS MER

 3. 3. FLOW : Ett justerbart munstycke för en förbättrad arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Linus Andersson; Alexander Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användarna av Lagafors rengöringssystem behöver idag byta mellan olika munstycken beroende på om man vill spola vatten eller rengöringsmedel vilket upplevs som ett problem. Projektgruppen har därför utvecklat ett kombinerat munstycke med syftet att förbättra arbetsmiljön och göra arbetet mer tidseffektivt. LÄS MER

 4. 4. Concept Design and Prototyping of a Test Rig for In Vitro Hemolysis Assessment of Pulsatile Blood Pumps : A design with an Improved Blood Filling and De-airing Interface

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Yun-Ting Lee; [2022]
  Nyckelord :Hemolysis assessment; test rig design; mock loop; pulsatile flow blood pumps; blood filling and de-airing processes; Hemolysbedömning; testriggdesign; mock loop; pulserande blodpumpar; blodfyllning och avluftningsprocesser;

  Sammanfattning : Hemolysis assessment of heart pumps is necessary to be carried out before progressing to clinical trials. Blood pump hemolysis assessment standards, such as ASTM F1830 and F1841, were initially based on continuous flow pumps and included the pulsatile flow pumps later in 2019. LÄS MER

 5. 5. Att våga eller vilja använda BankID : Vilka utmaningar möter äldre när de skall inkluderas i ny teknologi?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Rebecca Johansson; Jessie Holm; [2022]
  Nyckelord :Interaction Design; Design for Elderly; Digital Technologies; Digital Design Marginalization; Digital Inclusion; Senior Technology Acceptance; Qualitative Research; Interaktionsdesign; Design för Äldre; Digitala Teknologier; Digital Design Marginalisering; Digital Inkludering; Teknologi Acceptans hos Äldre; Kvalitativ Forskning;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har målet att skapa förståelse och ge inblick till äldres behov relaterade till inkludering i användandet av nya teknologier. Tidigare forskning visade att vissa äldre inte är vana vid att använda nya teknologier eller inte har de medel som behövs för att inkluderas i det ‘digitala samhället’ och riskerar att hamna i digitalt utanförskap. LÄS MER