Sökning: "användbarhet utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade orden användbarhet utvärdering.

 1. 1. Användbarhetskrav för verktyg för att skapa digitala uppgifter och prov : En fallstudie på en svensk gymnasieskola av pedagogers upplevda användbarhet genom användarbarhetstester

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Silander; [2021]
  Nyckelord :Användbarhet; Användbarhetstest; Användbarhetsdimensionerna; Lärplattform; Digitala verktyg; Arbetsuppgifter; SUS-frågeformulär.;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker användbarheten av tre digitala verktyg som pedagoger använder för att skapa digitala uppgifter och prov. Skolverkets digitaliseringsstrategi har som delmål att alla nationella prov ska skrivas digitalt år 2022. LÄS MER

 2. 2. En utvärdering av en digital rekryteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Digital Recruitment; Recruitment; Evaluation; Candidate Experi-ence; Employer Branding; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att använda tekniska verktyg blir allt vanligare för att effektivisera HR-processer och därmed blir användning av ATS, Applicant tracking systems, allt vanligare i rekryteringsprocessen. I denna studie utvärderas en digitaliserad rekryteringsprocess gällande intern användbarhet och kandidatupplevelse. LÄS MER

 3. 3. A Concept Design for Personalized In-vehicle Infotainment in Car Sharing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Shuo Yang; [2021]
  Nyckelord :Human-computer interaction; Car sharing; Personalization; In-vehicle infotainment; Interaktion mellan människa och dator; bildelning; personalisering; Infotainment i fordonet;

  Sammanfattning : As a possible solution for environmental and social problems, car sharing is emerging. A number of studies have documented that personalization could increase convenience, comfort, and safety which becomes a shaping consumer trend, especially in cars. However, most studies in the field of personalization have only focused on privately-owned cars. LÄS MER

 4. 4. Usability Principles for (Re)Design of User Interface of Emergency Handling Programs : Case Study on a Tool for Decision Support amidst a Nuclear Emergency: RASTEP

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marita Liposinovic; [2020]
  Nyckelord :Usability; case study; emergency handling programs; stress; user experience; redesign; GUI; RASTEP.; Användbarhet; fallstudie; nödhanteringsssystem; stress; användarupplevelse; redesign; GUI; RASTEP.;

  Sammanfattning : Highly stressful situations have a prominent influence on the human psyche and it is crucial to take this into account when designing and evaluating software used predominantly in nerve wrecking situations. Lack of principles for design and evaluation of design of emergency handling software programs allows for graphic interface solutions that leave room for mistakes and slips in an environment where making an error can have catastrophic consequences. LÄS MER

 5. 5. User-centered evaluation of the CERO simulation tool

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nahida Islam; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The proliferation of competitive systems in the market is constantly raising the bar for both usability and UX (hedonic & pragmatic view) in the field of HCI. However, many of today’s technologies lack the essence of usability and UX due to the gap between the practice and the literature. LÄS MER