Sökning: "användbarhetstest"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet användbarhetstest.

 1. 1. Utveckling av sparapplikation : En fallstudie om hur man utvecklar en applikation som påverkar människans kognitiva beteende

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Nicole Othman; Adrian Zakir; [2019]
  Nyckelord :Application; Prototype; Human cognition; Usability test; Motivation; Gamification; Applikation; Prototyp; Mänsklig kognition; Användbarhetstest; Användarupplevelse; Motivation; Spelifiering;

  Sammanfattning : Hos flertalet människor finns en önskan om ett eget sparande, för långsiktiga såväl som kortsiktiga mål. Ser man till dagens bostadsmarknad och i synnerhet Stockholms län, kan det vara svårt för unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden till följd av att det krävs att man ska ha sparat ihop till en kontantinsats. LÄS MER

 2. 2. Läsvägar på en kommuns webbplats utifrån olika användarperspektiv. En språkvetenskaplig studie om begriplighet på Borås stads webbplats

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Lea Greim; [2018-10-29]
  Nyckelord :Begriplighet på webben; läsvägar på webben; multimodalitet; användbarhetstest;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats var att belysa hur olika användare lyckas hitta information på Borås stads webbplats utifrån deras läsvägar och åsikter. Syftet var även att se hur webbplatsen fungerar för användare med ett annat förstaspråk än svenska. LÄS MER

 3. 3. Utveckling och utvärdering av ett användargränssnitt för geovisualisering av avvikelsedata

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Johan Manberger; Alexander Mogren; [2018]
  Nyckelord :geovisualization; usability testing; heuristic evaluation; human computer interaction; software engineering; geovisualisering; användbarhetstest; heuristisk utvärdering; mänsklig datorinteraktion; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : Trafikverket har ansvar över den långsiktiga infrastrukturplaneringen samt drift av Sveriges vägar. En viktig faktor för säkerheten på våra vägar är vädret. Genom att kunna förutspå temperaturer och nederbörd längs vägar går det att minska risker i trafiken. LÄS MER

 4. 4. Textformaterings och knappformens påverkan på knappars användbarhet : Detaljstudie av en ettordsknapp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Joakim Malmborg; [2018]
  Nyckelord :Användbarhet; Användbarhetstest; Läsbarhet; Flat design; Raised design; Rounded corners; Prototyper;

  Sammanfattning : Webbsystem används flitigt och även för internt bruk gäller det att vara användbar, funktionell, tydlig och ha en god navigation. Människor läser inte text utan letar efter en text som uppfyller deras mål. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en karttjänst och utvärdering av användbarhet : Realtidsrapportering om aktuell position för vägbommar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Daniel Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Karttjänst; Användbarhet; Användbarhetstest; Användargränssnitt; GIS; Crowdsourcing; NodeJS;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt vilka användbarhetsfaktorer och funktioner som gör att en karttjänst får hög användbarhet och ökad tillgänglighet till allmänheten. En karttjänst utvecklades som utgångspunkt i studien. Karttjänsten kan lagra aktuella positionsdata för vägbommar. LÄS MER