Sökning: "användbarhetstest"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet användbarhetstest.

 1. 1. Användbarhetstest av Journalen, analyserat utifrån Nielsens riktlinjer för god design - En jämförelse mellan aktuell (2022) och föregående (2021) version av ehälsotjänsten Journalen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Alexander Andersson; Johannes Arnelund; Love Eriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en mobilvänlig applikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Rikard Forsberg; [2022]
  Nyckelord :användbarhet; gränssnitt; utvecklingsmetod; system usability scale; gränssnittsdesign; användbarhetstest; mobilapp; mobilvänlig; Integrated Framework for Mobile Application Development; utvecklingsramverk;

  Sammanfattning : Marknaden för mobila applikationer är mycket stor och växer hela tiden. För att kunna konkurrera på en sådan marknad behöver en applikation ha en hög nivå av användbarhet, den behöver vara lättanvänd och ha ett genomtänkt användargränssnitt.  I detta arbete har en mobilvänlig applikation utvecklats från idé till färdig produkt. LÄS MER

 3. 3. 3D för allmänheten : En kvalitativ studie om hur 3D-kartor påverkar användbarheten och förståelsen hos allmänheten i medborgardialoger inom samhällsbyggnadsprocessen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ron Zendeli; Olle Åkerman; [2022]
  Nyckelord :Usability; Process Virtualization Theory PVT ; citizen dialogue; building process; 3D; Användbarhet; Process Virtualization Theory PVT ; medborgardialog; samhällsbyggnadsprocessen; 3D;

  Sammanfattning : Den svenska regeringen har beslutat om en strategi för IT-politiken, där målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Dessa möjligheter kommer öppna upp för en enklare vardag för privatpersoner och företag. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av användbarhet i WordPress med nya användare : Användbarhetstester på det administrativa gränssnittet i WordPress och en prototyp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Johan Johansson; [2022]
  Nyckelord :Användbarhet; prototyping; WordPress; designprinciper; CMS; innehållshanteringssystem; publiceringssystem;

  Sammanfattning : I takt med att antalet aktiva internetanvändare växer blir det viktigare än någonsin för företag att erbjuda sina tjänster online för att nå ut till människor. Personer och företag som vill synas på webben behöver skapa webbsidor och dessa måste uppdateras ofta med nytt innehåll för att vara relevanta för företagets kunder. LÄS MER

 5. 5. Enhancing user experience through post-donation transparency

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sara Björk; [2022]
  Nyckelord :Transparency; Post-Donation; Donations; Charity; User Experience;

  Sammanfattning : Donating to charity is a phenomenon found in cultures and religions worldwide. Studies have examined how to attract donors, get them to engage, and eventually make a donation. LÄS MER