Sökning: "användbarhetstest"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet användbarhetstest.

 1. 1. Läsvägar på en kommuns webbplats utifrån olika användarperspektiv. En språkvetenskaplig studie om begriplighet på Borås stads webbplats

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Lea Greim; [2018-10-29]
  Nyckelord :Begriplighet på webben; läsvägar på webben; multimodalitet; användbarhetstest;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats var att belysa hur olika användare lyckas hitta information på Borås stads webbplats utifrån deras läsvägar och åsikter. Syftet var även att se hur webbplatsen fungerar för användare med ett annat förstaspråk än svenska. LÄS MER

 2. 2. Utveckling och utvärdering av ett användargränssnitt för geovisualisering av avvikelsedata

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Johan Manberger; Alexander Mogren; [2018]
  Nyckelord :geovisualization; usability testing; heuristic evaluation; human computer interaction; software engineering; geovisualisering; användbarhetstest; heuristisk utvärdering; mänsklig datorinteraktion; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : Trafikverket har ansvar över den långsiktiga infrastrukturplaneringen samt drift av Sveriges vägar. En viktig faktor för säkerheten på våra vägar är vädret. Genom att kunna förutspå temperaturer och nederbörd längs vägar går det att minska risker i trafiken. LÄS MER

 3. 3. Textformaterings och knappformens påverkan på knappars användbarhet : Detaljstudie av en ettordsknapp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Joakim Malmborg; [2018]
  Nyckelord :Användbarhet; Användbarhetstest; Läsbarhet; Flat design; Raised design; Rounded corners; Prototyper;

  Sammanfattning : Webbsystem används flitigt och även för internt bruk gäller det att vara användbar, funktionell, tydlig och ha en god navigation. Människor läser inte text utan letar efter en text som uppfyller deras mål. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av en karttjänst och utvärdering av användbarhet : Realtidsrapportering om aktuell position för vägbommar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Daniel Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Karttjänst; Användbarhet; Användbarhetstest; Användargränssnitt; GIS; Crowdsourcing; NodeJS;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt vilka användbarhetsfaktorer och funktioner som gör att en karttjänst får hög användbarhet och ökad tillgänglighet till allmänheten. En karttjänst utvecklades som utgångspunkt i studien. Karttjänsten kan lagra aktuella positionsdata för vägbommar. LÄS MER

 5. 5. Augmented Reality Navigation Interfaces Designed for People with Mild Dementia

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kristin Johansson Evegård; Westman Gabriella; [2018]
  Nyckelord :Augmented Reality; Dementia; Navigation; Assistive Technology; Usability testing; Design;

  Sammanfattning : Navigation can prove a real challenge for a person suffering from dementia, even in well known environments. In order to relieve some of this burden, companies around the world are developing assistive technologies. LÄS MER