Sökning: "användningsområden för papper"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden användningsområden för papper.

 1. 1. Att ersätta plast i livsmedelsförpackningar : en studie om möjlig övergång till papper som råvara

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Hertzman; [2023]
  Nyckelord :Food packaging; Paper yarn; Knitting; Tensile strength; Livsmedelsförpackningar; Pappersgarn; Stickning; Dragstyrka;

  Sammanfattning : Det talas allt oftare om de problem som världens plastanvändning åsamkar miljön genom exempelvis nedskräpning och mikroplaster. Det finns många olika typer och användningsområden för plast. LÄS MER

 2. 2. Assessment of oyster mushroom production employing urban-based materials in Stockholm Stad

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Mio Fagerström; [2023]
  Nyckelord :Industrial symbiosis; residual waste streams; Pleurotus ostreatus; Oyster mushroom cultivation; Circular economy; Industriell symbios; restavfallsströmmar; Pleurotus Ostreatus; Ostronskivlings odling; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : This thesis investigates the opportunities and challenges regarding urban oyster mushroomproduction (Pleurotus Ostreatus) employing urban-based materials in Stockholm Stad as agrowing medium. Additionally, the availability of the five most suitable substrates has beenfurther explored with the indicator’s availability in Stockholm Stad, and the Biologicalefficiency (BE%) for a suitable growing medium and the quantity of the substrates have beenmapped out. LÄS MER

 3. 3. The Influence of Pigment Additives on the Barrier Properties of Dispersion Coatings

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Malin Eriksson; [2022]
  Nyckelord :dispersion coating; paper products; pigment; sustainable development; circular economy; Dispersionsbarriär; pappersprodukter; pigment; hållbar utveckling; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Att minska plastavfall och uppmuntra återvinning har fått hög prioritet i många affärsverksamheter och olika typer av regleringar implementeras för att minska den negativa påverkan av plastanvändningen. Papper och kartong består i huvudsak av cellulosa som har många egenskaper som är essentiella för en hållbar ekonomi (t.ex. LÄS MER

 4. 4. Trivsel och databaserad design : samspel eller konkurrens?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Nils Jensén; Elias Ander; [2021]
  Nyckelord :computational design; the design process; architecture; urban design; well-being; daylighting; databaserad design; designprocessen; arkitektur; stadsbyggnad; trivsel; dagsljus;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks de nya designverktyg som samlas under begreppet databaserad design, som bygger på kvantitativa värden, och huruvida dessa verktyg kan utvecklas för arbete med trivsel i centrum i byggd miljö, med särskild hänsyn tas till kvalitativa värden ‒ specifikt dagsljus. Arbetet börjar med att ta reda på vad databaserad design innebär, hur det används i Sverige idag, och om det kan hjälpa oss med att uppnå vad vi uppfattar som trivsamt dagsljus. LÄS MER

 5. 5. Biogent kol i träbaserade produkter från svensk skogsindustri och kolets inbindningstid : En analys av potentialen att öka inbindningstiden i det årliga tillskottet av produkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Rosendal; [2020]
  Nyckelord :wood-based products; biogenic carbon; carbon content; climate change; forest industry; sawn timber; pulp and paper industry; bioenergy; träbaserade produkter; biogent kol; kolinnehåll; klimatförändringar; skogsindustri; sågade trävaror; massa- och pappersindustrin; bioenergi;

  Sammanfattning : Nivåerna av växthusgaser i atmosfären har ökat drastiskt de senaste århundradet, till följd av mänsklig aktivitet. Det krävs en stor omställning för oss människor om klimatförändringarna ska motverkas och för att konsekvenserna för planeten inte ska bli allt för stora. LÄS MER