Sökning: "anvisning"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet anvisning.

 1. 1. Dimensionering av dvärgbrytare för kraft- och spänningsmatningar på Forsmarks Kraftgrupp AB : Beräkningsmetodik och anvisning för dimensionering av dvärgbrytare.

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik

  Författare :Ivar Mossberg; [2018]
  Nyckelord :Forsmark; nuclearPowerPlant; MiniatureCircuitBreakers; dimensioning; DCvoltage; ACvoltage; Forsmark; kärnkraftverk; dvärgbrytare; dimensionering; likspänning; växelspänning;

  Sammanfattning : Examensuppgiften är utförd på uppdrag av avdelning Systemkonstruktion El på Forsmarks Kraftgrupp AB.Denna rapport behandlar uppgiften att göra en inventering för dimensionering av dvärgbrytare. LÄS MER

 2. 2. Underlätta Spelglädje för Seniorer i Digitala Spel

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Beatrix Moroz; Henrik Norinder; [2017]
  Nyckelord :Digitalt; Spel; Senior; Frågesport; 2D; Plattform; Design; Anvisning;

  Sammanfattning : Denna rapport kan användas som en vägledning för utvecklare vid skapandet av ett digitalt underhållande spel för seniorer. Denna vägledning baserar sig på en prototyp utvecklat för Android surfplatta. I spelprototypen är målet att resa från södra till norra Sverige. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars Inblandning i ungdomsfotbollen och dess påverkan på idrottsutövarna

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anton Edselius; Elias Jonsborg; [2017]
  Nyckelord :parental pressure; parental support; youth football; parental commitment; survey; föräldrapress; föräldrastöd; ungdomsfotboll; föräldraengagemang; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Under en stor del av 2000-talet så har det debatterats och gjorts flera reportage i massmedia om ungdomars och föräldrars relationer inom idrottsvärlden. Forskningsfrågorna i denna studie är(1), På vilket sätt upplever fotbollsspelande ungdomar i åldern 15-16 engagemanget från deras föräldrar?  (2), Finns det någon skillnad mellan mammor och pappor i graden av engagemang och föräldrapress/stöd gentemot ungdomarna? Genom att använda oss av klusterurval valdes tre fotbollsföreningar i Örebro ut. LÄS MER

 4. 4. Multi-agent autonomous target tracking using distance-based formations

  Master-uppsats, KTH/Reglerteknik

  Författare :Rasmus Ringbäck; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, the problem of cooperative control of a system of autonomous agents for targettracking is studied, with special focus on autonomous surface vehicles and minimizing theenergy usage in the system. By separating the control problem into two different parts, weindependently calculate the coordination scheme of the system using virtual agents withsingle integrator dynamics and design the control of the actual agents to follow the virtual. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer i implementeringsprocessen : En studie om implementeringen av delen i AFS 2015:4 som rör kränkande särbehandling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Victoria Linares; Amanda Sevestedt Widmark; [2017]
  Nyckelord :Victimization; implementation; awareness; The Swedish Work Environment Authority s Statue Book 2015:4 Organisational and social work environment; Systematic work environment effort.; Kränkande särbehandling; implementering; förankring; Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö; Systematiskt arbetsmiljöarbete.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att inom offentlig verksamhet undersöka implementeringen av AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö1, med fokus på delen som rör kränkande särbehandling. Målet med studien var även att identifiera vilka framgångsfaktorer som var centrala i implementeringsprocessen. LÄS MER