Sökning: "aphasia test"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden aphasia test.

 1. 1. The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia (MCST-A) - Översättning och anpassning till svenska : En jämförelse med resultatet på MCST-A och förmåga att kommunicera med AKK

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Emanuel Nilsson; Petra Pichler; [2018]
  Nyckelord :Aphasia; translation; The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia; MCST-A; Augmentative and Alternative Communication; AAC; Classification of Communicators with Aphasia; SLP; speech and language pathology; speech and language therapy; speech and language therapist; Logopedi; afasi; AKK; översättning; The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia; MCST-A; Alternativ och Kompletterande Kommunikation; Garretts kommunikatörsnivåer; hjälpmedel; test; bedömningsmaterial; kommunikation; kommunicera; kommunikationssvårigheter; bildbaserad; AKK-strategi; partnerberoende kommunikatör; självständig kommunikatör; lågteknologisk AKK; högteknologisk AKK;

  Sammanfattning : Personer med afasi lider ofta av sina språkliga svårigheter och upplever dem som ett allvarligt problem. När förmågan till effektiv kommunikation genom talat språk inte räcker till kan ett Alternativt och Kompletterande Kommunikationssätt (AKK) behövas. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av lexikal organisation hos äldre utan diagnostiserad kognitiv nedsättning genom kartläggning av associationsmönster

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi; Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi

  Författare :Frida Schultz; Hanna Östenberg; [2018]
  Nyckelord :paradigmatic associations; syntagmatic associations; naming ability; level of education; age; associationstest; paradigmatiska associationer; syntagmatiska associationer; benämningsförmåga; utbildningsnivå; ålder;

  Sammanfattning : Lexikal organisation hos äldre personer är ett relativt outforskat område. Studies syfte var att tillföra information om lexikal organisation hos äldre personer med svenska som modersmål i form av kartläggning av associationsmönster, samt att undersöka om samband fanns mellan associationsmönster och benämningsförmåga, ålder samt utbildningsnivå hos ovan nämnda population, då tidigare forskning om detta är begränsad. LÄS MER

 3. 3. En jämförande studie om träningseffekten av Lexia respektive Mac-programmen vid kronisk afasi : Leder intensiv datorbaserad språkträning till förbättring av den språkliga förmågan?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Malin Eriksson; Sara Spens; [2016]
  Nyckelord :aphasia; intensive training; computer-based language training; linguistic ability; effect of training; Lexia; the Mac programs; afasi; intensivträning; datorbaserad språkträning; språklig förmåga; träningseffekt; Lexia; Mac-programmen;

  Sammanfattning : Regular and intensive language training has been proven to be essential to improve language ability of people with chronic aphasia. The use of computer based programs can be an effective way to obtain this amount of training. The computer based programs mostly used by speech and language pathologists in Sweden are Lexia and the Mac programs. LÄS MER

 4. 4. Effekter av rTMS på benämningsförmåga och språkförståelse: en placebokontrollerad studie av åtta personer med afasi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofia Axelsson; Maja Dolenac; [2015-07-10]
  Nyckelord :stroke; afasi; repetitiv transkraniell magnetstimulering; benämningsförmåga; språkförståelse; stroke; aphasia; repetitive transcranial magnetic stimulation; naming ability; language comprehension;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utvärdera språkliga effekter av bilateral repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) hos åtta personer med afasi. Alla deltagare genomgick två behandlingsfaser och fem utvärderingsfaser. LÄS MER

 5. 5. Logopeders samtal med närstående till en person med afasi : En samtalsanalys

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinMedicinska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinMedicinska fakulteten

  Författare :Lisa Jansson; Emelie Höglund; [2015]
  Nyckelord :Institutional interactions; Face Threatening Acts FTA ; Conversation Analysis CA ; mitigation strategies; candidate understandings; Institutionella samtal; Face Threatening Act FTA ; Conversation Analysis CA ; avdramatiserande strategier; candidate understandings;

  Sammanfattning : I institutionella samtal såsom närståendesamtal mellan en logoped, en närstående till en person med afasi och personen med afasi råder en asymmetri gällande maktförhållandet. Asymmetrin som uppstår i det institutionella samtalet kan innebära att samtalsdeltagaren med minst makt upplever ansiktshot. LÄS MER