Sökning: "apokalyps"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet apokalyps.

 1. 1. Apokalypsen - den återkommande uppenbarelsen : En undersökning av Uppenbarelsebokens berättelseskapande bilder reproducerade i populärkulturella verk

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Denise Köngäs; [2021]
  Nyckelord :populärkultur; apokalyps; uppenbarelseboken;

  Sammanfattning : Idag är apokalypsen högst aktuell, vi befinner oss mitt i en global pandemi samtidigt som vi har en pågående klimatkris och ett ständigt informationsflöde fullt av katastrofbilder av krig, explosioner, svält och bränder. Det är inte konstigt att man känner av en viss undergångsstämning. LÄS MER

 2. 2. Vad spelar naturen för roll? : En ekokritisk analys av Prinsessan Mononoke (1997)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Nicolina Karlsson Palmcrantz; [2021]
  Nyckelord :ekokritik; karaktärsanalys; natur; animation; mänsklighet; film; Ghibli.;

  Sammanfattning : Denna uppsats gör en ekokritisk analys av Studio Ghiblis film PrinsessanMononoke (1997), skriven och regisserad av Hayao Miyazaki. Filmenshuvudkaraktärer Ashitaka, San, Lady Eboshi och Hjortguden analyseras med hjälpav Jens Eders modell karaktärsklockan för att få fram respektive karaktärs relationtill naturen och hur det påverkar filmens handling och tema. LÄS MER

 3. 3. Skrämsel eller tröst?: Georg Buschs tolkning av 1572 års nya stjärna förmedlad till en svensk publik i konfessionaliseringens tidevarv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Siri Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Konfessionalisering; konfessionskultur; cirkulation; Georg Busch; astrologi; luthersk kultur; prognoslitteratur; uppbyggelselitteratur; apokalyps; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I november 1572 syntes en ny stjärna på himlen vilket både spred rädsla och väckte intresse. En av de som undersökte fenomenet närmare var den tyska konstnären Georg Busch, som författade en bok där stjärnan tolkades som ett starkt budskap från Gud om vilka katastrofer och straff som väntade den syndande mänskligheten. LÄS MER

 4. 4. Röd jätte : Den ekokritiska tropen `apokalyps´ i nutida kinesisk science fiction

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Oliver Reuter; [2020]
  Nyckelord :Ekokritik; Apokalyps; Science fiction; Kina; Liu Cixin; Hao Jingfang; Chen Qiufan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera hur den ekokritiska tropen ”apokalyps” förekommer i nutida kinesisk science fiction. Tre verk har analyserats, Waste Tide av Chen Qiufan, Folding Beijing av Hao Jingfang och Remembrance of Earth’s Past av Liu Cixin. LÄS MER

 5. 5. Här finns inget evangelium kvar : En kvalitativ intervjustudie av Svenska kyrkans representanters syn på klimatförändringarna, den yttersta dagen och människor med existentiell ångest.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Andersson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Church; Climate change; Climate-anxiety; New Testament; Book of Revelations; Religion; Apocalypse; Christianity; Social constructivism; Secularization.; Svenska kyrkan; Klimatförändringar; Klimatångest; Nya testamentet; Uppenbarelseboken; Religion; Apokalyps; Kristendom; Socialkonstruktivism; Sekularisering.;

  Sammanfattning : During the 20th century, our planet and its population have faced a number of environmental challenges. The climate on earth is changing and it is most likely due to human activity and the destruction of the earth's resources, ecosystems and waterways. More recently a very active environmental movement is taking up more space in people's lives. LÄS MER