Sökning: "apoptos"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet apoptos.

 1. 1. Potentiellt cancerpreventiva effekter av Sulforafan : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Matilda Lindén; [2019]
  Nyckelord :Sulforafan; chemoprevention; colon cancer;

  Sammanfattning : Sulforafan är en isotiacyanat som beskrivs ha effektiva cancerpreventativa egenskaper. Kemikalien görs tillgänglig för människan genom konsumtion av korsblommiga grönsaker så som broccoli och grönkål. Cancer är vanligt, och i Sverige räknar man med att var tredje människa kommer att drabbas under sin livstid. LÄS MER

 2. 2. Mätning av kluven Kaspas-3 och kluven PARP i manganbehandlade prostatacancerceller

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Hussein Karim Ali; [2019]
  Nyckelord :Prostate cancer; Cancer treatment; Manganese; Cleaved Caspase-3; Cleaved PARP; Sandwich-ELISA; Prostatacancer; Cancerbehandling; Mangan; Kluven Kaspas-3; Kluven PARP; Sandwich-ELISA;

  Sammanfattning : Prostatacancer är den sjätte mest förekommande cancertypen i världen, och den tredje vanligaste cancertypen bland män. De olika typer av behandlingar som finns idag botar oftast inte sjukdomen. Det är därför viktigt att utveckla bättre behandlingsmetoder. Det är sedan tidigare känt att mangan kan orsaka apoptos i olika celltyper. LÄS MER

 3. 3. Investigation of α-thioaryl galactopyranosides to improve affinity towards Galectin-9N

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Sofi Gummesson; [2018]
  Nyckelord :organic chemistry; organisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Galectins are a family of carbohydrate recognition proteins involved in modulation of cell signaling and cell adhesion. galectin-9 especially is involved in regulation of the immune response. In this work, galectin-9N inhibitors have been designed, synthesized and evaluated. LÄS MER

 4. 4. Cancerresistens hos den afrikanska nakenråttan (Heterocephalus glaber)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maja Öhlin; [2018]
  Nyckelord :nakenråtta; Heterocephalus glaber; fysiologi; cancer; tumör; neoplasi; cancerresistens;

  Sammanfattning : Nakenråttan (Heterocephalus glaber) är ett däggdjur som lever hela sitt liv under jord i eusociala kolonier i östra Afrika. Den är jordens mest långlivade gnagare med en maximal livslängd på över 30 år, vilket är häpnadsväckande i jämförelse med 4 år hos en mus i samma storlek. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan två analyskit för typning av det humana leukocytantigenet HLA-B*57

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Cornelia Håkansson; [2017]
  Nyckelord :HIV; HLA; Abacavir; Hypersensitivity; PCR; HIV; HLA; Abacavir; Hypersensitivitet; PCR;

  Sammanfattning : Humana leukocytantigen (HLA) är en typ av proteiner som uttrycks på alla cellers yta, de karakteriseras som antigenpresenterande och är en mekanism som ryggradsdjur utvecklat för att lokalisera infekterade eller defekta celler. HLA presenterar peptider från cellens insida för immunförsvaret, vilket i sin tur aktiverar andra delar av immunförsvaret eller inducerar apoptos om främmande peptider presenteras. LÄS MER