Sökning: "apotek service"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden apotek service.

 1. 1. Priskrig och konsumentöverskott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Taillefer Dellenholt; Malkolm Wester; Oliver Nilsson; Felix Thunström; [2020]
  Nyckelord :Pharmacy; Price wars; Consumer surplus; VPC framework; Perfect competition; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Price Wars and Consumer Surplus Seminar date: 2020-06-03 Course: FEKH19, Bachelor Degree Project in Strategic Management, 15 ECTS Authors: Felix Thunström, Malkolm Wester, Oliver Nilsson, Simon Taillefer Dellenholt Advisor: Niklas L. Hallberg Key words: Pharmacy, Price wars, Consumer surplus, VPC framework, Perfect competition Purpose: The purpose of this paper is to investigate how a price war affects consumer surplus. LÄS MER

 2. 2. KVALITETSINDIKATORER OCH PATIENTERS SYN PÅ SERVICE PÅ SVENSKA APOTEK : Ett enkätutvecklingsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Przha Rebwar Hama Saeed; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Omregleringen av den svenska apoteksmarknaden : Måluppfyllelse och en kontrafaktisk analys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/NationalekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/NationalekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :My Bäckström; Denise Hansson; [2018]
  Nyckelord :Omreglering; Apoteksmarknad; Måluppfyllelse; Kontrafaktiskt Analys; Proposition 2008 09:145;

  Sammanfattning : Sveriges apoteksmarknad omreglerades år 2009 från ett statligt monopol till en konkurrensutsatt marknad. Orsaken till reformen var liberaliseringsinfluenser inom ekonomin från 90-talet, utifrån teori såväl som medlemskapet i Europeiska Unionen. LÄS MER

 4. 4. Recept på differentiering : En studie om differentiering och kundlojalitet på den svenska apoteksmarknaden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elin Enblom; Anita Music; [2017]
  Nyckelord :Differentiation; differentiation strategies; loyalty; behavioral loyalty; attitude loyalty; pharmacy; Differentiering; differentieringsstrategier; lojalitet; beteendelojalitet; attitydlojalitet; apotek;

  Sammanfattning : Titel: Recept på differentiering – En studie om differentiering och kundlojalitet på den svenska apoteksmarknaden Författare: Elin Enblom & Anita Music Handledare: Richard Afriyie Owusu Examinator: Bertil Hultén Kurs: Examensarbete på magisternivå 30 hp. Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet Kalmar, VT2017. LÄS MER

 5. 5. Strategic integration in the Swedish nutritional online and offline market

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Alexandersson; Lobna Said; [2016]
  Nyckelord :strategic integration; e-business; customer life cycle model;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how e-business might be integrated into a strategical framework. The strategical framework was based on the Nilsson and Rapp (2005) strategical framework, and e-business strategies were mainly based on customer relationship management strategies that are used in e-commerce companies. LÄS MER