Sökning: "apotek"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade ordet apotek.

 1. 1. Analys av orala antikoagulantia som expedierats mot recept på apotek i Sverige : En analys baserad på aggregerade data i Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Ida Holmlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Farmaceutiska tjänsters synlighet på apotek Vidareutveckling och validering av observationsmall.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Elin Nygaard; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Avvikelser i receptlistan : En intervjustudie med patienter på apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Roza Abdul Hadi; [2021]
  Nyckelord :Medication list; Discrepancies; eHealth; Polypharmacy; Drug-related-problems; information sources.; Läkemedelslista; receptavvikelser; eHälsa; polyfarmaci Läkemedelsrelaterade problem; informationskällor;

  Sammanfattning : Background: Medications are used to treat, cure, or relieve symptoms of diseases, but there is a risk with the use of medications. Drug-related-problems are known to increase morbidity and mortality. LÄS MER

 4. 4. Patienternas inställning till användningen av en patientaktiverande frågelista i farmaceutmötet på svenska apotek - en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Ateka Al-Nuaimi; [2021]
  Nyckelord :samhällsfarmaci; kommunikation; apotek; QPL; Question Prompt List; enkätstudie; farmakoterapi;

  Sammanfattning : Mål: Syftet med studien är att beskriva patienternas inställningar till användningen av en QPL, huruvida det är ett möjligt redskap att använda under farmaceutmötet på svenska öppenvårdsapotek. Dessutom att undersöka den rapporterade skillnaden i kunskapsnivå efter användningen av QPL mellan patienterna som valde att använda QPL:en under farmaceutmötet och patienterna som valde att inte göra det. LÄS MER

 5. 5. Människors attityder och beteende gällande antibiotikaanvändning utifrån ett antibiotikaresistent perspektiv – en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Helene Gramming; Molly Hammar; [2021]
  Nyckelord :Antibiotic resistant; antibiotic use; antibiotic; resistance development; compliance; Antibiotikaresistens; Antibiotikaanvändning; Antibiotika; Resistensutveckling; Följsamhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Antibiotikaresistens är idag ett av de största globala hoten mot folkhälsan. Antibiotikaresistens innebär att bakterier blir resistenta mot läkemedlet antibiotika, vilket leder till att sjukdomar som tidigare varit behandlingsbara med antibiotika blir svårbehandlade eller icke behandlingsbara. LÄS MER